En bild från träarbetsverkstaden

Arbetsträningshus

I arbetsträningshusen kan du utöka dina färdigheter samtidigt som du söker efter bästa möjliga väg framåt.

I arbetsträningshusens olika enheter kan du utföra uppgifter i till exempel storköket, göra olika slags textil- eller träarbeten i någon av verkstäderna eller renoveringar av olika slag. Du kan också utföra uppgifter som rör vård, tvätt eller transport i olika former. För dem som är över 25 år och bosatta i Vanda finns tre olika arbetsträningshus: Luxi i Dickursby, Koutsi i Tuupakka samt Reeli i Havikoski.

Alla arbetsträningshus erbjuder, förutom arbetsprövning också olika arbetsverksamheter. Arbetsprövningen sker fem dagar i veckan, ungefär 6-7 timmar per dag beroende på enhet. Arbetsaktiviteten pågår 1-4 dagar i veckan, 4 timmar per dag ( morgon eller eftermiddagsskift).

På arbetsträningshusen kan du också få personlig karriärcoachning, arbetssökningsträning, stöd med att hitta arbets- och praktikplatser, social service, träning i finska, ATK-träning samt certifikat, t.ex. hygienpass.

Ta kontakt med oss för mer info! Eller fråga om arbetsträningshusens utbud från någon som jobbar på stadens arbets- och näringsbyrå.

Coachningshusens verkstäder

  • I köket får du bereda dagliga lunch- och kaffeserveringar för coachningshusets kunder och anställda, du lär dig uppläggning av mat, får kunskap om olika råvaror, lär dig matsalsarbete och kundservice (Koutsi, Luxi, Reeli)
  • Inom logistiken får du ta hand om tvätt-, möbel- och flyttransporter som stadens olika aktörer har beställt. Du får också sköta transporter mellan coachningshusen. Du lär dig olika uppgifter som hör till lagerbranschen t.ex. hyllsortering, truckanvändning och olika arbetsuppgifter i anslutning till inventering och upprätthållande av lager (Reeli)
  • I tvätteriet lär du dig tvätteribranschens och textilvårdens olika arbetsuppgifter på ett mångsidigt sätt. I tvätteriet tvättas huvudsakligen tvätt från Vanda stads daghem och Vandas verksamhetsområden (Reeli)
  • Inom rengöringsservicen får du genomföra grundläggande städning och underhållsstädning i coachningshusen och stadens andra avtalslokaler (Koutsi, Luxi, Reeli)
  • Inom träarbetes- och möbelrestaureringen kan du tillverka träprodukter och restaurera till exempel skol- och daghemsmöbler (Koutsi)
  • I renoveringsverkstaden genomförs ytliga renoveringar för Vanda stad och stadens aktiebolag samt för samarbetsparter med lämpliga renoveringsobjekt. Du får måla trapphus, ytterdörrar, kontorslokaler och utföra panelarbeten och ytbehandlingar av golv (Reeli)
  • I textil- och handarbetsverkstaden får du göra dekorations- och reparationssömnadsarbeten och du får lära dig att använda återvunnet material på ett mångsidigt sätt. Du kan göra lapptäcksarbeten, broderier, gardiner, kuddar, bastu- och kökstextilier och omklädnad av stolar (Koutsi)
  • I IT-verkstaden Opastin lär du dig att använda Microsoft Office program, olika e-tjänster och skriva en bra CV och arbetsansökan (Koutsi, Luxi)
  • Inom produktservicen får du utföra olika förpacknings- och monteringsarbeten som underleverantör för olika företag. Du kan också sticka, sy, måla, virka och göra dekorationer, prydnader och kort av återvunna material (Luxi)
  • I återvinningsverkstaden Uusioverstas får du hämta elektroniska apparater från stadens olika verksamhetsställen. Du lär dig att demontera, sortera och återvinna el- och elektronikskrot (Reeli)

Nyheter

Twitter