Vandas arbetsverksamhet

Kom tillbaka in i arbetslivet genom arbetsverksamhet. Genom stadens arbetsverksamhet får du öva på att klara av arbetslivet.

När du deltar i arbetsverksamheten jobbar du 1-4 dagar i veckan, 4-8 timmar per dag.

Medan du deltar i arbetsverksamheten får du förutom utkomstskydd för arbetslösa eller utkomststöd också 9 € för varje dag du deltar. Vi ersätter också dina resekostnader med ett resekort i lokaltrafiken som gäller i 30 dagar. Vi erbjuder dig också olycksfallsförsäkring under tiden för arbetsverksamheten.

Du kan börja med att delta i den rehabiliterande arbetsverksamhetens startgrupp eller så kan du börja direkt med att vara på en arbetsverksamhetsplats. Din arbetsverksamhetsplats planeras enligt den individuella sysselsättningsplan som sätts upp för dig. Du kan till exempel vara på någon utav sysselsättningsservicens verkstäder, stadens kontor, eller någon statlig myndighet, församling, stiftelse eller organisation.

Att ordna arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte hör till kommunens lagstadgade uppgifter, som defineras av Lag om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Nyheter

Twitter