Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion

Undervisningsnämnden har en svenskspråkig sektion. Den svenskspråkiga sektionen har samma befogenheter som förordnats undervisningsnämnden i de fall, då ärendet enbart berör svenskspråkig småbarnspedagogik, förskoleundervisning eller det svenskspråkiga undervisningsväsendet.
Sektionens ledamöter och ersättare ska väljas bland personer som tillhör den svenska språkgruppen.

Stadsstyrelsens representant i svenskspråkiga sektionen är Marianne Sieviläinen och ersättare är Anitta Orpana under verksamhetsperioden 2017 – 2019.

puheenjohtaja
Rehnström Kristian, r.

+358 50 453 4271
kristian.rehnstrom@vantaa.fi
varapuheenjohtaja
Markelin Hans, vtm, sd.
Esikkotie 5 A 6, 01300 01300

hans.markelin@vantaa.fi
jäsen
Kojo Klaus, vihr.


klaus.kojo@vantaa.fi
jäsen
Lindfors Susanna, r.


susanna.lindfors@vantaa.fi
jäsen
Nurmi-Kokko Tiina, sd.


tiina.nurmi-kokko@vantaa.fi
varajäsen
Andergård Martin, r.


martin.andergard@vantaa.fi
varajäsen
Cedercreutz-Pesonen Madeleine, sd.


madeleine.cedercreutz-pesonen@vantaa.fi
varajäsen
Mannola Max, vihr.


max.mannola@vantaa.fi
varajäsen
Siimelä Susanne, r.


susanne.siimela@vantaa.fi
varajäsen
Viksten Tony, sd.


tony.viksten@vantaa.fi

Nyheter

Nyheter – Vanda.fiRSS


Twitter