Kommittéer tillsatta av stadsstyrelsen

Tikkurilan asema

Utöver de officiella organen kan kommunerna även ha informella hjälporgan och beredande organ, t.ex. delegationer och kommittéer, till vilka inte bara stadsstyrelsen utan också utomstående kan utse medlemmar och representanter.

Stadsstyrelsen i Vanda tillsatte följande delegationer och kommittéer för mandattiden 2017–2019:
• Aviapolis-Dickursby-Håkansböle utvecklingskommitté
• Intressebevakningskommittén
• Näringslivskommittén
• Historiska kommittén
• Stadsbildsdelegationen
• Björkby-Korso utvecklingskommitté
• Delegationen för mångkulturfrågor
• Myrbacka-Kivistö utvecklingskommitté
• Handikapprådet
• Äldrerådet
• Delegationen för veteranärenden
• Delegationen för inomhusluftsärenden
• Svenska kommittén
• Östersundomdelegationen

Vanda tog i bruk en ny modell för invånarinflytande 1.6.2017, i och med vilket de tidigare områdeskommittéerna avskaffades. Vandaborna har nu tillgång till ännu bättre möjligheter att påverka beslutsfattandet i staden och ett allt större urval av olika kanaler för deltagande från medborgarråd till deltagande budgetering. Svenska kommittén fortsätter med sin verksamhet i egenskap av en kommitté som tillsatts av stadsstyrelsen. Läs mer om verksamhetsmodellen Delaktig i Vanda.

Nyheter

Twitter