Svenska kommittén

Svenska kommitten i Vanda

Svenska kommittén övervakar stadens verksamhet och tjänster och främjar de svenskspråkiga kommuninvånarnas välmående. Kommittén kan ta ställning till ärenden som gäller den svenskspråkiga befolkningen i Vanda. Svenska kommittén verkar i växelverkan med invånare, sammanslutningar samt stadens tjänstemän och beslutsfattare. Kommittén strävar också efter att främja invånarnas möjligheter att delta i bl.a. planeringen av stadens tjänster.

Dags att nominera årets Vandalax! Svensk kommittén delar årligen ut priset årets Vandalax till en person som gjort en betydande insats för Vandsvenskarna. Vem tycker du att skulle vara värd priset? Skicka in ditt förslag med kort motivering till vanda.nytt@vantaa.fi senast 4.10.2019 kl. 16. Läs här om fjolårets vinnare, musikläraren Hanna Mannerström.

Mötestiderna för hösten 2019 är följande:
onsdag 11.9.2019 kl. 17.00
tisdag 15.10.2019 kl. 17.00
onsdag 27.11.2019 kl. 17.00

Mötena äger rum på stadshuset i Dickursby (Stationsvägen 7).

Svenska kommitténs protokoll och föredragningslitor finns att läsa på vanda.fi

Sammansättning

Svenska kommitténs sammansättning för 2017-2019. Kommittén utses för en ny tvåårsperiod av stadsstyrelsen i augusti 2019.

MedlemSuppleant
Patrik Karlsson (ordförande Guy Baarman
Hans Markelin (vice ordförande) Stig Kumlin
Antti Lahtinen Peter Mansner
Elina Halme Klaus Kojo
Gea Mansner Maria Ingström
Max Mannola Tom Häggblom
Mona Lanaeus Susanna Siimelä
Ros-Britt Kangas Maija Vanhanen
Tiina Nurmi-Kokko Mae Cedercreutz-Pesonen
Tony Viksten Ulf Forsman
Tor-Erik Westerlund Pirkko Kotila

Mejladresserna till medlemmarna och suppleanterna är enligt modellen fornamn.efternamn@vantaa.fi.

Nyheter

Twitter