Svenska kommittén

Svenska kommitten i Vanda

Svenska kommittén övervakar stadens verksamhet och tjänster och främjar de svenskspråkiga kommuninvånarnas välmående. Kommittén kan ta ställning till ärenden som gäller den svenskspråkiga befolkningen i Vanda. Svenska kommittén verkar i växelverkan med invånare, sammanslutningar samt stadens tjänstemän och beslutsfattare. Kommittén strävar också efter att främja invånarnas möjligheter att delta i bl.a. planeringen av stadens tjänster.

Vandalaxen

Svenska kommittén delar årligen ut priset årets Vandalax till en person som gjort en betydande insats för Vandsvenskarna. Vem tycker du skulle vara värd priset? Skicka in ditt förslag med motivering till vanda.nytt@vantaa.fi.

Läs här om fjolårets vinnare, Astrid nurmivaara.

Svenska kommitténs mötestider hösten 2020

onsdag 16.9.2020 kl. 17.00
onsdag 21.10.2020 kl. 17.00
onsdag 25.11.20 kl. 17.00

Mötena äger rum på stadshuset i Dickursby (Stationsvägen 7).

Svenska kommitténs protokoll och föredragningslitor finns att läsa på vanda.fi

Svenska kommitténs sammansättning 2019-2021

Patrik Karlsson (ordförande), SFP (suppleant: Guy Baarman, SFP)
Hans Markelin (vice ordförande), SDP (suppleant: Stig Kumlin, SDP)
Peter Mansner, Sannf (suppleant: Peter Nyström, Sannf)
Elina Halme, Gröna (suppleant: Max Mannola, Gröna)
Gea Mansner, SFP (suppleant: Maria Ingström, SFP)
Tom Häggblom, Gröna (suppleant: Klaus Kojo, Gröna)
Mona Lanaeus, SFP (suppleant: Susanne Siimelä, SFP)
Ros-Britt Kangas, KD (suppleant: Maija Vanhanen, C)
Tiina Nurmi-Kokko, SDP (suppleant: Mae Cedercreutz-Pesonen, SDP)
Ulf Forsman, SDP (suppleant: Tony Viksten, SDP)
Tor-Erik Westerlund, VF (suppleant Pirkko Kotila, VF)
Robin Kontinen, ungdomsfullmäktige (suppleant: Oscar Taht, ungdomsfullmäktige)

Mejladresserna till medlemmarna och suppleanterna är enligt modellen fornamn.efternamn@vantaa.fi.

Nyheter

Twitter