Stadsstyrelsen

Stadsfullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet, medan stadsstyrelsen ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi. Stadsstyrelsen ansvarar också för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen av beslutens laglighet. Stadsstyrelsen bevakar kommunens intresse samt företräder och för kommunens talan, om inte något annat bestäms i en instruktion.

Vanda stadsstyrelse 2017–2021 består av 15 medlemmar (saml./4, sd./4, gröna/2, sannf./3, vänst./1, cent./1).

Nyheter

Twitter