Delaktig i Vanda – Delta och påverka i Vanda!

Leinelän puistojuhla

Modellen Delaktig i Vanda erbjuder Vandaborna lämpliga sätt att påverka i frågor som gäller både hela staden och den egna boendemiljön. Läs mer om olika sätt att påverka i din hemstad!

Hur påverka och delta i Vanda?

Modellen Delaktig i Vanda ger Vandaborna många olika möjligheter att delta och påverka och stöder ett representativt beslutsfattande. Modellen är ett verksamhetssätt som kan förnyas – sätten att delta och påverka förverkligas, testas och utvecklas utifrån invånarnas erfarenheter.

Delaktig i Vanda-modellen har godkänts i stadsfullmäktige i januari 2018 som en del av stadens strategi 2017–2021. Modellen bereddes i samarbete med invånarna och stadens anställda.


Bekanta dig med modellen Delaktig i Vanda (på Finska)

Aktuell information om möjligheterna att påverka

Du får aktuell information om möjligheterna att delta och påverka genom att följa Vanda stads

Nyheter

Twitter