E-tjänster

Vandaborna har nu möjlighet att kontakta stadens myndigheter via nätet när det passar dem bäst, oberoende av veckodag eller tid på dygnet.

Blanketterna, ansökningarna och anmälningarna är grupperade till vänster enligt ämne.

På sidorna finns blanketter som kan skickas direkt till stadens ämbetsmän och de kan undertecknas med en elektronisk underskrift, d.v.s. med ett elektronisk ID-kort (hst) eller genom identifiering som baserar sig på bankernas identifieringsstjänst.

Blanketterna innehåller information om hur de skall ifyllas samt information om kontaktperson. Genom att trycka på Skicka knappen skickas blanketten vidare för behandling. Avsändaren får automatisk meddelande om sändningen lyckades.

En del av blanketterna kan endast printas (som pdf ) och skall skickas ifyllda till stadens verksamhetsställen.

Nyheter

Twitter