Digitalt stöd

I Vanda får du stöd och hjälp med att sköta ärenden på webben och handledning i att använda digitala enheter. Rådgivningen och handledningen ges av stadens aktörer, organisationer och företag.

Digitalt Stöd 2021

Hur coronavirusets samhällsspridningsfas påverkar det digitala stödet

På grund av det rådande coronavirusläget sker den rådgivning som ges av aktörer inom det digitala stödet inte genom närkontakt vid kundernas datorer. Kontrollera servicepunkternas uppgifter om öppethållning, sätten att ge digital rådgivning och aktuella coronarestriktioner på aktörernas webbsidor.

Kunddatorer, stöd och hjälp med att sköta ärenden samt handledning

Vandainfo

På Vandainfos kunddatorer i Dickursby och Myrbacka kan du sköta myndighetsärenden. På kunddatorerna kan man både skanna och skriva ut. Du kan också fråga råd om hur man använder Oma Vantaa och stadens webbsidor per telefon 09 83911, via chat eller e-post vantaa-info@vantaa.fi.

Invånarlokalern

Invånarlokalerna i Björkby, Myrbacka och Dickursby har kunddatorer och du kan be om stöd och hjälp med att sköta ärenden. I Kafnetti i Björkby hjälper vid dig också om du har personliga datorproblem. På kunddatorerna kan man både skanna och skriva ut.

Biblioteken

Bibliotekens kunddatorer används inom självbetjäningen för uträttande av snabba ärenden.

Vanda vuxenutbildningsinstitut

I vuxenutbildningsinstitutets tjänst ilmonet.fi eller på projektet Digiarkis webbsidor kan du söka efter vuxenutbildningsinstitutets kurser i ämnena medie- och datateknik.

Navigatorn – en service för ungdomar

Navigatorn ger dig råd i frågor med anknytning till utbildning, arbete eller fritid. I lokalerna finns kunddatorer, skanner och skrivare och du får stöd och hjälp med att sköta ärenden som gäller bland annat TE-tjänster (arbets- och näringstjänster).

Servicetorget för sysselsättning

Servicetorget för sysselsättning erbjuder arbetssökande Vandabor stöd och hjälp. Vid servicepunkten har du tillgång till kunddatorer och skrivare för arbetssökning. Du kan ta kontakt per telefon 09 8395 0120 eller e-post tyollisyyspalvelut.asiakaspalvelu@vantaa.fi

Socialtjänster

I Björkby, Dickursby och Myrbacka har socialtjänsterna servicepunkter där man kan uträtta ärenden har kunddatorer, skanner och skrivare.

Digitalt stöd i organisationer

ENTER ry

ENTER ry handleder seniorer i att använda dator, datorplatta och mobiltelefon och ordnar informationsinslag om datateknik. Du kan skicka en begäran om handledning på distans via den blankett som finns på webbsidorna.

Föreningen Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry

Hakunilan kansainvälinen yhdistys erbjuder rådgivning och handledning för invandrare i användningen av elektroniska tjänster vid byrån och på distans per telefon eller via webben. Handledning och rådgivning i användningen av elektroniska tjänster och skötseln av ärenden ges bland annat på arabiska, bosniska, engelska, romani och finska. Kontrollera de andra rådgivningsspråken via länken till föreningens webbsidor här nedan.

Projektet Tsempataan yhdessä (Tillsammans strävar vi på)

Coacharna i projektet Tsempataan yhdessä (Tillsammans strävar vi på) står till tjänst med rådgivning för Vandabor över 25 år med invandrarbakgrund när det gäller välmående i vardagen, sysselsättning och e-tjänster. Rådgivning och stöd på olika språk tis.–fre. kl. 10–15. På grund av coronaläget erbjuds tjänsterna på plats genom tidsbeställning i Dickursby, Håkansböle, Björkby och Myrbacka eller via distanskontakt. Rådgivning ges på finska, engelska, ryska, arabiska och somaliska.

Nyheter

Twitter