Förvaltning och ekonomi

Vill du anhålla om understöd eller hyra stadens lokaler? På dessa sidor hittar du blanketter för ansökan om och redovisning av understöd samt för bokning av lokaler.

Staden delar ut understöd för att stöda olika evenemang och verksamhetsformer som gör Vanda till en bättre plats att bo och leva på. Verksamhetsunderstöd för organisationer och konstnärsstipendier ska sökas under deras egna ansökningstider, medan projektunderstöd och områdesmedel kan sökas året om.

Vanda tillhandahåller också lokaler för t.ex. hobbyverksamhet eller för att arrangera sammanträden, familjefester eller utställningar.

Nyheter

Twitter