Understöd

På dessa webbsidor kan föreningar, sammanslutningar och kommuninvånare fylla i och skriva ut ansökningsblanketter för understöd.

Understöd för lokala samhällsaktiviteter / blanketter och anvisningar

Det primära sättet att ansöka om understöd är att lämna in en elektronisk blankett i tjänsten Oma Vantaa (på finska).

Ansöknings- och redovisningsblanketter på svenska:

Ansökan om projektunderstöd

Redovisning av projektunderstöd

Ansökan om verksamhetsunderstöd

Redogörelse för användningen av verksamhetsunderstöd

Principer för beviljande av understöd för främjande av välfärd och hälsa och för lokala samhällsaktiviteter.

Allmänna principer för beviljande av understöd och stipendier

Ansöknings- och redovisningsblanketter för kulturunderstöd och -priser

Verksamhetsunderstöd för att främja hälsa och välfärd / blanketter

Det primära sättet att ansöka om stadens understöd är att lämna in en elektronisk blankett i tjänsten Oma Vantaa (på finska).

Ansöknings- och redogörelseblanketter på svenska:

Ansökan om verksamhetsunderstöd för att främja välfärd och hälsa

Redogörelse för användning av verksamhetsunderstöd (främjande av välfärd och hälsa)

Ansökan om verksamhetsunderstöd för organisation som utför samhällsnyttigt arbete

Redogörelse för användning av verksamhetsunderstöd (organisation som utför samhällsnyttig arbete)

Understöd för vänskapsföreningar / blanketter

Nyheter

Twitter