Att förnya eRecept

Vandas elektroniska tidsbeställningstjänst har förnyats, och elektroniska recept kan inte längre förnyas via Vanda stads elektroniska system. I fortsättningen kan du förnya dina recept med nya digitala klientportalen Maisa (www.maisa.fi) eller på de riksomfattande Mina Kanta -sidorna. Du kan också be att apoteket eller hälsovårdens verksamhetsställe förnyar dina recept i fortsättningen.

Begäran om förnyat eRecept som inkommer elektroniskt förs vidare till hälsovårdsstationerna. Försäkra dig om att du har personliga nätbankskoder eller ett avgiftsbelagt elektroniskt identitetskort utfärdat av polisen samt kortläsare. Då du använder dig av den elektroniska tjänsten ska du först logga in på webbtjänsten med nätbankens eller det elektroniska identitetskortets koder. Följ webbtjänstens instruktioner om identifiering då du loggar in. Kontrollera också att ditt mobiltelefonnummer är rätt då du loggar in! Se också till att din kontaktinformation är uppdaterad även i fortsättningen.

Nyheter

Twitter