Att förnya eRecept

Vandas elektroniska tidsbeställningstjänst har förnyats, och elektroniska recept kan inte längre förnyas via Vanda stads elektroniska system. I fortsättningen kan du förnya dina recept med nya digitala klientportalen Maisa (www.maisa.fi) eller på de riksomfattande Mina Kanta -sidorna. Du kan också be att apoteket eller hälsovårdens verksamhetsställe förnyar dina recept i fortsättningen.

Begäran om förnyat eRecept som inkommer elektroniskt förs vidare till hälsovårdsstationerna. Försäkra dig om att du har personliga nätbankskoder eller ett avgiftsbelagt elektroniskt identitetskort utfärdat av polisen samt kortläsare. Då du använder dig av den elektroniska tjänsten ska du först logga in på webbtjänsten med nätbankens eller det elektroniska identitetskortets koder. Följ webbtjänstens instruktioner om identifiering då du loggar in. Kontrollera också att ditt mobiltelefonnummer är rätt då du loggar in! Se också till att din kontaktinformation är uppdaterad även i fortsättningen.

Lämna alltid begäran om förnyelse av recept elektroniskt till den enhet som svarar för din vård

Om du inte får vård hos oss för den åkomma som receptet gäller, kan vi inte förnya receptet. Vi skickar då receptet tillbaka till dig så att du kan be om receptförnyelse av den enhet som vårdar dig.

Om du vill flytta din vård till hälsocentralen, ta kontakt

  • elektroniskt www.vantaa.fi/klikkaaoire
  • enom att ringa den egna hälsostationen

Recepten kan förnyas inom 28 dygn från det datum de utfärdats.

Recept på HCI-läkemedel (huvudsakligen på centrala nervsystemet inverkande läkemedel) och narkotiska läkemedel kan förnyas inom 16 dygn från det datum de utfärdats.

Kontakta hälsovården om du inte kan förnya ett recept som gått ut.

Det kan ta 8 månader att behandla en begäran om förnyelse av recept.

Vad är ett elektroniskt recept?

Ett elektroniskt recept (eRecept) är en läkemedelsordination som läkaren utfärdar och undertecknar elektroniskt. Den sparas skyddat i Receptcentret. Patienten får, om så önskas, en patientanvisning i pappersform med alla läkemedelsnamn och doseringsanvisningar.

Ett elektroniskt recept underlättar och snabbar upp behandlingen av patientärenden. Klienten kan gå till vilket apotek som helst.

I och med det elektroniska receptet finns receptuppgifterna sparade på ett ställe dvs. Receptcentret. När patientens alla recept har sparats i Receptcentret kan läkaren med patientens samtycke se över hela medicineringen och förebygga skadliga samverkningar och överlappningar mellan olika läkemedel. Patientsäkerheten förbättras och det blir lättare att säkra kontinuiteten i vården.

Var kan jag hämta ut medicinen?

Du kan hämta ut läkemedel som ordinerats med recept på vilket apotek som helst. Personalen på apoteket kontrollerar i Receptcentret vilka läkemedel som ordinerats till dig, varefter du får dina läkemedel.

Patientanvisningen är bra att ta med till apoteket, eftersom den gör att du får ditt ärende uträttat snabbare, men du måste inte ta med den. Däremot måste du ha med ditt FPA-kort för att få ersättning för läkemedel.

Om en annan person hämtar ut medicin åt en patient, ska personen ta med patientens patientanvisning eller FPA-kort.

Var ser jag mina egna elektroniska recept?

Personer som fyllt 18 år kan se sina egna elektroniska recept i Kanta-tjänsterna (Nationella hälsoarkivet) genom att identifiera sig med sina nätbankskoder eller ett elektroniskt ID-kort. Vid behov kan du också få ett sammandrag av dina receptuppgifter på papper.

Vem annan ser mina uppgifter i Receptcentret?

Endast läkare och sjukskötare som vårdar patienten får se patientens uppgifter i Receptcentret med patientens samtycke. På apoteket kan en farmaceut och en provisor se recepten då medicinen hämtas ut.

All överföring av information mellan hälsovården, apoteken och receptcentret sker skyddat mellan identifierade parter.

Får jag ett pappersrecept om jag så önskar?

Alla recept (efter 1.1.2017) skrivs ut elektroniskt. Endast vid störningar eller undantagssituationer kan receptet skrivas ut på papper. Apoteket sparar ett pappersrecept i Receptcentret i samband med expedieringen.

Hur gamla recept kan man förnya?

Recepten kan förnyas inom 28 dygn från det datum de utfärdats.

Recept på HCI-läkemedel (huvudsakligen på centrala nervsystemet inverkande läkemedel) och narkotiska läkemedel kan förnyas inom 16 dygn från det datum de utfärdats.

Kontakta hälsovården om du inte kan förnya ett recept som gått ut.

Hur kan jag få läkemedel som jag redan använder på ett elektroniskt recept?

Information om elektroniska recept ges innan det första elektroniska receptet skrivs ut. Om du inte fått någon information får du den innan det första elektroniska receptet skrivs ut. Det antecknas i patientdatasystemet att du fått information om elektroniska recept.

Efter det kan du be om att få de läkemedel du redan använder på ett elektroniskt recept genom att skicka de gamla pappersrecepten till hälsostationen eller be om ett recept för de läkemedel du använder per telefon. Alla nya läkemedel ordineras på ett elektroniskt recept.

Hur gamla recept kan man förnya?

Elektroniska recept som ordinerats för mer än 16 månader sedan kan inte förnyas utan då måste du kontakta hälsovården.

Elektroniska recept som ordinerats för mer än 28 månader sedan, med undantag av HCI-läkemedel som har en förnyelsetid på 16 månader, kan inte förnyas utan då måste du kontakta hälsovården.

Vad gör jag om jag inte tidigare haft ett elektroniskt recept?

Innan den första elektroniska läkemedelsordinationen skrivs ut får du information om elektroniska recept muntligen, skriftligen eller via Maisa. Det antecknas i patientdatasystemet/Mina Kanta-tjänsten att du fått information om elektroniska recept. Efter det kan du be om att få de läkemedel du redan använder på ett elektroniskt recept genom att skicka de gamla pappersrecepten till hälsostationen eller be om ett recept för de läkemedel du använder per telefon eller skicka en begäran via Maisa.

På läkarmottagningen skrivs alla nya läkemedel ut på elektroniska recept.

Nyheter

Twitter