E-recept och att förnya e-recept

En läkare utfärdar och undertecknar elektroniskt alla recept. Du kan få ditt e-recept förnyat på de nationella Mina Kanta-sidorna på Kanta.fi Om du använder klientportalen Maisa kan du övergå till Mina Kanta-sidorna utan ny identifiering. Du kan också be om att få ditt recept förnyat på apoteket eller då du besöker hälsostationen.

Identifiera dig till tjänsten Maisa och Mina Kanta-sidorna med dina nätbankkoder, ett mobilcertifikat eller ett avgiftsbelagt elektroniskt identitetskort som utfärdats av polisen samt kortläsare.

Lämna alltid begäran om förnyelse av recept elektroniskt till den enhet som svarar för din vård.

Om du inte får vård hos oss för den åkomma som receptet gäller, kan vi inte förnya receptet, eftersom läkaren inte tillförlitligt kan försäkra sig om att läkemedelsbehandlingen är nödvändig.

I detta fall skickar vi receptet tillbaka till dig så att du kan be om receptförnyelse av den enhet som vårdar dig.

Om du vill flytta din vård till hälsocentralen i Vanda, ta kontakt

Recepten kan förnyas inom 28 månader från det datum de utfärdats.

Recept på HCI-läkemedel (huvudsakligen på centrala nervsystemet inverkande läkemedel) och narkotiska läkemedel kan förnyas inom 16 månader från det datum de utfärdats.

Kontakta hälsovården om du inte kan förnya ett recept som gått ut.

Det kan ta 8 dygn att behandla en begäran om förnyelse av recept.

Vad är ett elektroniskt recept?

Ett elektroniskt recept (eRecept) är en läkemedelsordination som läkaren utfärdar och undertecknar elektroniskt. Den sparas skyddat i det nationella Receptcentret. Patienten får, om så önskas, en patientanvisning i pappersform med alla läkemedelsnamn och doseringsanvisningar.

När patientens alla recept har sparats i Receptcentret kan läkaren med patientens samtycke se över hela medicineringen och förebygga skadliga samverkningar och överlappningar mellan olika läkemedel. Patientsäkerheten förbättras och det blir lättare att säkra kontinuiteten i vården.

Var kan jag hämta ut medicinen?

Du kan hämta ut läkemedel som ordinerats med recept på vilket apotek som helst. Då du hämtar ut läkemedel ska du visa upp den patientanvisning du fått. Om du vill ha en direkt ersättning för läkemedlet bered dig på att uppvisa ditt FPA-kort eller identitetsbevis

Om en annan person hämtar ut läkemedel åt dig på apoteket, ska hon eller han ta med patientanvisningen som du fått med receptet eller ditt FPA-kort. Om bara FPA-kortet är tillgängligt ska personen känna till uppgifterna om det läkemedel som hämtas ut. Mer information om att sköta ärenden för en annan person.

Sköta ärenden för minderåriga

Vårdnadshavaren kan för närvarande be om att barnets e-recept förnyas, tills barnet fyller 10 år. Möjligheten att sköta ärenden för minderåriga över 10 år införs stegvis på Mina kanta-sidorna. För Vandas del är det möjligt för föräldern att se uppgifterna på Mina kanta-sidorna först när de nödvändiga ändringarna har gjorts i patientdatasystemet Apotti. Närmare information.

Var ser jag mina egna elektroniska recept?

Du kan se dina egna elektroniska recept i Kanta-tjänsterna (Nationella hälsoarkivet) genom att identifiera dig med dina nätbankskoder eller ett elektroniskt ID-kort. Vid behov kan du också få ett sammandrag av dina receptuppgifter på papper.

Vem annan ser mina uppgifter i Receptcentret?

Endast läkare och sjukskötare som vårdar patienten får se patientens uppgifter i Receptcentret med patientens samtycke. På apoteket kan en farmaceut och en provisor se recepten då medicinen hämtas ut.

All överföring av information mellan hälsovården, apoteken och Receptcentret sker skyddat mellan identifierade parter.

Får jag ett pappersrecept om jag så önskar?

Alla recept skrivs ut elektroniskt. Endast vid störningar eller undantagssituationer kan receptet skrivas ut på papper. Apoteket sparar ett pappersrecept i Receptcentret i samband med expedieringen.

Vad gör jag om jag inte tidigare haft ett e-recept?

Innan den första elektroniska läkemedelsordinationen skrivs ut får du information om elektroniska recept muntligen, skriftligen eller via Maisa. Det antecknas i patientdatasystemet/Mina Kanta-tjänsten att du fått information om elektroniska recept. Efter det kan du be om att få de läkemedel du redan använder på ett elektroniskt recept genom att skicka de gamla pappersrecepten till hälsostationen eller be om ett recept för de läkemedel du använder per telefon eller skicka en begäran via Maisa.

På läkarmottagningen skrivs alla nya läkemedel ut på elektroniska recept.

Nyheter

Twitter