Ansök om utkomststöd elektroniskt

Från 2017 är det FPA som beviljar grundläggande utkomststöd. Du kan göra ansökan om utkomstöd och skicka bilagorna via e-tjänsten

Läs mepå FPA:s sidor

Från och med den andra januari 2017 kan man från det kommunala socialväsendet endast ansöka om behovsprövat kompletterande eller förebyggande utkomststöd, detta åter via kommunens elektroniska ärendehanteringssystem.

För att du ska kunna ansöka om kompletterande utkomststöd från kommunen, måste du ha FPA:s beslut om att grundläggande utkomststöd beviljats.

Du kan också få beslutet om utkomststöd direkt på ditt medborgarkonto.

Du kan ansöka om behovsprövat kompletterande eller förebyggande utkomststöd elektroniskt via följande länk:

till e-tjänsten

Tjänsten kräver elektronisk identifiering

För att ansöka om utkomststöd elektroniskt behöver du en dator med internetuppkoppling samt webbläsare. Om du inte har en egen dator kan du till exempel vid behov använda bibliotekets, samserviceställets eller socialbyråns datorer avsedda för allmänheten.

För att du ska kunna identifiera dig elektroniskt behöver du dessutom egna nätbankskoder, ett mobilcertifikat, eller ett elektroniskt ID-kort samt kortläsare. Läs mer om elektronisk identifiering.

Då du ansöker om utkomststöd elektroniskt ber man om uppgifter om din och din fa-miljs ekonomiska situation samt sociala omständigheter.

Som grund för din e-ansökan måste du även bifoga nödvändiga bilagor. Du kan också skicka bilagor elektroniskt i samband med din e-ansökan.

En elektronisk ansökan om utkomststöd behandlas utgående från lagen om utkomst-stöd (Lag om utkomststöd 1997/1412) precis som andra ansökningar om utkomststöd.

Beslut om utkomststöd direkt till ditt medborgarkonto

Då ditt utkomststödsärende sköts elektroniskt via Vandas e-tjänster kan du också få beslutet om utkomststöd direkt på ditt medborgarkonto. På detta sätt kan du lätt och behändigt få beslutet direkt till din dator.

Medborgarkontot är en elektronisk tjänst som upprätthålls av staten. Myndighetshand-lingar, beslut och övriga meddelanden som gäller dig kan skickas elektroniskt till ditt medborgarkonto.

Det är frivilligt att använda sig av medborgarkontot i utkomststödsärenden. Du kan ge ditt samtycke i anslutning till ansökan eller då du besöker socialbyrån.

En förutsättning för att beslutet ska kunna skickas till medborgarkontot är du att först öppnat ett konto. För att öppna ett medborgarkonto och logga in behöver du egna nät-bankskoder, ett mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort samt kortläsare.

Läs mer om hur man använder och öppnar ett medborgarkonto.

Hjälp och råd

Socialbyråerna i Vanda hjälper dig med att skriva en elektronisk ansökan om utkomst-stöd.

Nyheter

Twitter