Anmälan till förskola för läsår 2020-21

Tillfälligt avbrott i tjänsten VaSa 26.5–2.6.2020. Vänligen gör anmälan på en pappersblankett under denna tid.

Anmälningen kan göras elektroniskt via VaSa-tjänsten. Tjänsten förutsätter en Suomi.fi-identifikation med hjälp av bankkoder, mobilcertifikat eller ett certifikatkort. Du kan redigera anmälan efter att du sänt den och följa med behandlingen av den i tjänsten.

Om du inte kan göra anmälningen elektroniskt, kan du även lämna in en anmälan i pappersversion. Blanketten kan fyllas i och skrivas ut från stadens hemsidor. Blanketten kan returneras till de kommunala daghemmen eller sändas till Småbarnspedagogik, Anmälan till förskoleundervisningen, PB 313, 01030 Vanda stad.

VaSa fungerar bäst med webbläsarna: Chrome: 81 och 80, Firefox: 71 och 68 samt Safari: 13 och 12 
Edge: 44 och 42 fungerar osäkert
Vasa fungerer inte med IE-webbläsaren.

Nyheter

Twitter