E-tjänster av småbarnspedagogik och utbildning

E-blanketterna och pdf-blanketterna som gäller småbarnspedagogik och utbildning är grupperade till vänster enligt ämne.

På sidorna finns blanketter som kan skickas direkt till stadens ämbetsmän. Avsändaren får automatisk meddelande om sändningen lyckades. Varje blankett innehåller information om hur de skall ifyllas samt information om kontaktperson. Några blanketter kan undertecknas med en elektronisk underskrift, d.v.s. med ett elektroniskt ID-kort (hst) eller genom identifiering som baserar sig på bankernas identifieringsstjänst.

En del av blanketterna kan endast printas (som pdf) och skall skickas ifyllda till stadens verksamhetsställen. Pdf-blanketterna kan också sparas till en egen dator.

Nyheter

Twitter