Med barn och unga

Biblioteksvolontärer

Som biblioteksvolontär kan du vara stödledare på bibliotekets datorlektioner eller föra hem böcker till de som inte har möjlighet att ta sig till biblioteket själva. Du kan också volontära som bibbamommo eller moffa. Hör av dig till något bibliotek i din närhet.

Volontär i skolorna

Du kan besöka skolor och daghem och volontära som skolmommo eller skolmoffa. Den som är intresserad av att vara skolmommo- eller moffa kan ta kontakt direkt med skolorna.

Jobba som frivillig på ungdomsservicen

Den frivilliga ungdomsservicen verkar bland annat på ungdomsgårdar. För mer information: taina.saarenpaa@vantaa.fi.

Stödperson eller stödfamilj till barn och unga

Om du är en vanlig, pålitlig vuxenperson och vill stöda barn och unga i deras vardagssysslor kan du bli stödperson eller stödfamilj. Verksamheten syftar till förebyggande stöd för barnfamiljer. Som stödperson går du igenom både urvalsintervju och utbildning. Läs mera (på finska). För mer info kontakta: jari.honka@vantaa.fi/ 050 312 1983.

Nyheter

Twitter