Frivilligverksamhet med funktionsnedsatta

Stödpersonsverksamhet

Staden söker stödpersoner! Stödpersonen stöder den funktionsnedsatta personen när han eller hon t.ex. håller på men sina hobbyer eller deltar i andra fritidsaktiviteter. Stödpersonen hjälper till vid tillfällen när hjälp- eller stödbehovet är ringa och inte håller på länge. Stödpersonen kan t.ex. hjälpa till vid inköp, uträttande av olika ärenden och hobbyaktiviteter.

Läs mer om stödpersonsverksamheten här (på finska).

Om du är intresserad av att bli stödperson, ta kontakt med handikappservicens stödpersonskoordinator och boka tid för ett möte! Ring tel. 050 304 2907.

Nyheter

Twitter