Invånarinitiativ och respons

Vill du ge din åsikt om stadens tjänster eller vara med och utveckla vår verksamhet?

Kom med din åsikt

Berätta för oss vad du tycker eller ställ frågor om Vanda stads verksamhet eller tjänster. Du kan också ge den adressuppgift som gäller responen genom att skriva in eller markera den den på kartan. Responsblanketten hittar du här. Du kan få svar på din respons per e-post eller genom att med hjälp av en egen uppföljningskod gå in på sidan "följ feedback" och läsa den. Du får koden när du har skickat in responsblanketten. Följ feedback -länken gäller bara feedback som lämnats senast den 30.5.2018, och nyare responser kan följas här.

Om du är missnöjd med den hälso- eller sjukvård du fått eller hur du bemötts och ditt meddelande innehåller detaljerade uppgifter om din hälsa, ska du av datasekretesskäl undvika att använda denna responskanal. Kontakta i stället den vårdande enheten eller lämna in en skriftlig anmärkning på adressen: Vanda stad, Registraturen / Vanda hälsocentral / Stationsvägen 7, 01300 Vanda eller till vårdenheten i fråga.

Responsen kan lämnas in på tre språk: finska, svenska och engelska.

Invånarinitiativ

Enligt kommunallagen har en invånare rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Rätten att komma med initiativ finns inskriven i kommunallagen.

Initiativet ska göras skriftligt och får formuleras fritt. Anonyma initiativ behandlas inte. Du kan lämna in invånarinitiativ på tre språk: finska, svenska och engelska.

Om du vill kan du också lämna in initativ eller ge respons om stadens service och verksamhet på en pappersblankett på Vandainfo. Du kan också lämna in ditt initiativ till stadens registratur.

Nyheter

Twitter