Invånarlokaler

Ihmisiä Tuulikontissa

I invånarlokalerna kan alla Vandabor tillbringa tid och göra olika saker tillsammans samt delta i hobbyverksamhet och frivilligverksamhet av olika slag.

I invånarlokalerna ordnas föreläsningar, kurser, klubbar och gemensamma fester. Hos oss får du hjälp i och information om olika frågor - allt från invandrarrådgivning till datoranvändning. Verksamheten är nästan alltid gratis.

Fråga mer om invånarlokalernas utbud av personalen.

Nyheter

Twitter