Påverkningskanaler

Vill du påverka frågor som gäller Vanda? Det är din rättighet. På den här sidan hittar du information om olika sätt att delta och aktuella möjligheter att påverka.

Osallistuvavantaa.fi - delta hemma från soffan!

Du hittar information om aktuella möjligheter att delta och påverka på Vanda stads webbsida osallistuvavantaa.fi. På webbplatsen kan du följa och delta i planeringen av stadens projekt. Du kan svara på enkäter, delta i diskussioner och följa ämnen som intresserar dig.

Ge respons

Du kan lämna in respons om stadens tjänster, verksamhet och beslutsfattande via responsservicen. Berätta för oss vad du tycker, följ upp din respons och läs kommentarer som andra lämnat in.

Invånarinitiativ

Vanda är med i den riksomfattande webbtjänsten invånarinitiativ.fi, där du kan lägga fram invånarinitiativ samt stödja och följa upp initiativ som lagts fram av andra.

Beslutsfattandet

Du kan läsa stadens protokoll, följa Vantaa-kanava (Vandakanalen) eller kontakta de förtroendevalda för att få information om beslutsfattandet.

Svenska kommittén

Svenska kommittén övervakar stadens verksamhet och tjänster och främjar de svenskspråkiga kommuninvånarnas välmående. Kommittén kan ta ställning till ärenden som gäller den svenskspråkiga befolkningen i Vanda.

Beställ Vanda Nytt och nyhetsbrev från olika områden i Vanda

Vill du veta vad som händer i ditt område? Beställ ett nyhetsbrev till din e-postadress. I nyhetsbrevet som utkommer varje månad finns information om möjligheter att delta och påverka, planläggnings- och utvecklingsplaner och olika evenemang i ditt område.

Bekanta dig med verksamhetsmodellen Delaktig i Vanda och läs mer om olika sätt att delta och påverka i Vanda!

Osallistuvavantaa.fi-palvelu on auki tabletilla.

Osallistuvavantaa.fi

Bekanta dig med Vanda stads webbsidor för invånardelaktighet!


Deltagande budgetering

Hur skulle du använda 50 000 € till att utveckla närmiljön i stadsdelarna Håkansböle och Mårtensdal? Projekten Vårt Mårtensdal och Vårt Håkansböle inleddes hösten 2020.

Rakennustelineet kerrostalon ympärillä

På stadsplaneringens möten för allmänheten kan du vara med och påverka hur din hemstad kommer att se ut i framtiden.

Invånarforum

Välkommen att diskutera med stadens ledning! Nästa invånarforum ordnas hösten 2020.

Nyheter

Twitter