Invånarråd

Asukasraati

Invånar- och användarråd är grupper bestående av Vandabor som deltar i arbetet med att bereda stadens tjänster och projekt.

Invånarråden och utvecklingsgrupperna har deltagit i beredningen av stadens strategi och organisation samt tjänster.

Invånarrådet för det nya Vanda

Vanda stads organisationsreform (Det nya Vanda) trädde i kraft 1.1.2020. Vandaborna deltog i beredningen av reformen år 2018–2020 och deras tankar och åsikter hördes i invånarrådet och vid olika organisationsseminarier. Ämnet behandlades också vid en gemensam tillställning för handikapp- och äldreråden, ungdomsfullmäktige, Svenska kommittén och delegationen för mångkulturfrågor.

Ansökan till invånarrådet kunde göras på webben, vid Vandainfo och i invånarlokalerna i augusti. Till invånarrådet valdes 25 av 140 sökande. Urvalet gjordes anonymt med betoning på den typ av åldersstruktur, modersmål, bostadsområde och utbildnings- och arbetssituation som representerar Vandaborna.

Rådet sammanträdde totalt fyra gånger under hösten 2018 och våren 2019. Vid rådets möten bjöds det förutom på kaffe också på mångsidiga anföranden av sakkunniga och gemensamma diskussioner om bland annat stadsorganisationen och verksamhetssätten. Ansvariga för beredningen av det nya Vanda deltog i rådets möten.

Andra erfarenheter

Inför beredningen av stadens nya strategi samlade man ihop medlemmar till ett medborgarråd våren 2017. Av 80 sökanden valdes 22 invånare för att representera stadens befolkning och för att under två dagar utarbeta invånarnas resolution om stadens framtid.

En utvecklingsgrupp bestående av klienter kom med idéer till utveckling av kvällsmottagningen och telefonservicen inom hälsovårdsservicen våren 2018. Invånarråden, och invånarnas sakkunskap och åsikter som fås via dessa, kommer att utnyttjas också i framtiden.

Nyheter

Twitter