Organisationsseminarium

Välkommen till organisationsseminariet för att diskutera samarbetet mellan staden och organisationerna!

Organisationsseminarium 2019

Vanda stad sammankallade representanter för organisationer, föreningar och invånarrörelser för att diskutera samarbetet mellan staden och tredje sektorn. Seminariet som var öppet för alla ordnades tisdagen den 24 september 2019 på skolan Kilterin koulu i Myrbacka.

Seminarieprogrammet bestod av sakkunniganföranden och mer informella diskussioner. Framtidsforskare Ilkka Halava målade upp visioner om organisationsarbetets framtid i en ny verksamhetsmiljö. Heikki Vaisto (STEA) och Esko Pietari (Emo ry) höll informationstillfällen där de berättade om bidragen som beviljas organisationerna. I seminariets andra del fanns det möjlighet att delta i diskussionen om programmet för organisationssamarbetet eller diskutera med finansiärerna.

Höstens organisationsseminarium var en del av organisationssamarbetets utvecklingsarbete som görs i staden. Under år 2019 utarbetade Vanda stad ett program för organisationssamarbetet som syftar till att utveckla och samordna praxis och strukturer inom samarbetet mellan staden och organisationerna. Organisationerna har tidigare kunnat delta i programarbetet genom att svara på en enkät. I organisationsseminariet fortsätter diskussionen om programmets mål och åtgärder.

Se inspelningen från seminariet på Vantaa-kanava.

Organisationsseminarium 2018

Staden bjöd in områdets organisationer och stadens anställda till ett organisationsseminarium 19 september för att dryfta framtida samarbetsformer. Vid seminariet presenterades organisationsreformen Det nya Vanda och samarbetet i det framtida Vanda diskuterades och planerades och olika idéer fördes fram.

Se inspelningen från seminariet på Vantaa-kanava.

Nyheter

Twitter