En väljare med ansiktsmask som ger sin valsedel åt en valförrättare

Val

I Finland förrättas fem val: välfärdsområdesval, riksdagsval, europaparlamentsval, kommunalval och val av republikens president. I Vanda är det centralvalnämnden med bistånd från valbyrån som har ansvar för valförrättandet.

Härnäst förrättas välfärdsområdesval. Förhandsröstningen ordnas under tiden 12–18.1.2022 och den egentliga valdagen infaller den 23 januari 2022. I välfärdsområdesvalet väljs 69 ledamöter från hela välfärdsområdet till Vandas och Kervos välfärdsområdesfullmäktige. En kommuninvånare som är röstberättigad i välfärdsområdesvalet kan rösta på vilken kandidat som helst inom det egna välfärdsområdets valkrets.

Rösträtten bestäms utgående från hemkommun. Du kan rösta i välfärdsområdesvalet om du har bott i Vanda från och med 3.12.2021 och fyller 18 år senast på valdagen. Du är också röstberättigad i välfärdsområdesvalet som medborgare i ett land utanför EU, om du har bott i Finland i minst två år utan avbrott.

Välfärdsområdet har självstyre och välfärdsområdesfullmäktige utövar den högsta beslutanderätten i området. Tidigare har staden beslutat om ordnandet av social- och hälsovården i Vanda (bl.a. äldre- och handikappservicen, sjukhus- och hälsocentralstjänsterna) samt räddningsväsendets tjänster, men från och med år 2023 överförs uppgiften till välfärdsområdets välfärdsområdesfullmäktige som nu väljs.

Du hittar valdagens röstningsställe utifrån din hemadress på kartan på adressen www.aanestyspaikat.fi (tjänsten kan användas endast under val). Tjänsten ger också det närmaste förhandsröstningsstället.

Om du är osäker på ditt röstningsställe eller din rösträtt, kan du ställa en förfrågan om saken till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tfn 0295 535 530, tjänsten är i bruk endast under val).

Läs också om andra sätt att påverka.

Mer information om valen hittar du på justitieministeriets sida vaalit.fi.

Information på olika språk

Информация о региональных выборах 2022 года (ryska)
2022. aasta heaolupiirkondade valimiset (estniska)
Warbixin doorashooyinka goboleedka 2022 (somaliska)
Informacion për zgjedhet rajonale 2022 (albanska)

نشرة معلومات بخصوص الانتخابات الإقليمية لسنة 2022 (arabiska)
(اطلاعیھ در رابطھ با انتخابات ناحیھ ای سال 2022 (dari)

Vandas förhandsröstningsställen

Om du förhandsröstar kan du välja mellan många alternativa ställen. Förhandsröstningen i välfärdsområdesvalet ordnas 12–18.1.2022.

Brevröstning från utlandet

Röstberättigade som tillfälligt vistas utomlands vid tidpunkten för välfärdsområdesvalet kan brevrösta från utlandet i välfärdsområdesvalet. Röstberättigade som bor stadigvarande utomlands kan inte rösta i välfärdsområdesvalet.

Vanhus istuu kotonaan

Information om hemmaröstning

Om du inte utan oskäliga svårigheter kan ta dig till röstningsstället, anmäl dig till hemmaröstningen i välfärdsområdesvalet senast 11.1.2022 före kl. 16.00.

Läs mer om valen

På webbsidorna Vaalit.fi får du mer information om de val som ordnas i Finland.

Kommunalval 2021 på finlandssvenskt teckenspråk

Nyheter

Twitter