Folk utanför stadtshuset

Val

I Finland förrättas tre allmänna riksomfattande val: riksdagsval, kommunalval och val av republikens president. Kommunalval samt riksdagsval förrättas vart fjärde år, val av republikens president vart sjätte år, medan Europaparlamentsval förrättas vart femte år. Det följande valen är riksdagsvalet i april och Europarlamenstvalet i maj. Genom att rösta kan du påverka.

Europaparlamentsvalet 2019

Förhandsröstningen ordnas 15.–21.5. och röstningställena hittar du här.

Nyheter

Twitter