Den som bor utomlands kan brevrösta när det är val

Befinner du dig utomlands när det är val? Du kan ge din röst per brev.

Brevröstning från utlandet

Både röstberättigade som bor stadigvarande och röstberättigade som tillfälligt vistas utomlands vid tidpunkten för valet kan brevrösta från utlandet i statliga val. De som bor stadigvarande utomlands är inte röstberättigade i välfärdsområdesvalet eller kommunalvalet.

Du kan beställa brevröstningshandlingarna till utlandet från justitieministeriet. Läs noga igenom de anvisningar som kommer med brevröstningshandlingarna innan du fyller i brevröstningsblanketten. Beakta att blanketten behöver undertecknas av två vittnen. Dina närmast anhöriga kan inte vara vittnen. Lämna in handlingarna till centralvalnämnden i din kommun enligt anvisningarna.

Brevröstningsmaterialet kan beställas cirka tre månader före valet. Man kan rösta så fort kandidatnumren har fastställts. Brevrösten ska vara framme hos valmyndigheten senast 21.1.2022, för att den ska kunna beaktas i välfärdsområdesvalet.

Allmän information om brevröstning och anvisningar om beställning och tillvägagångssätt hittar du på justitieministeriets webbplats. För mer information och svar gå in på frågor som ofta återkommer.

Anvisning för brevröstning

Nyheter

Twitter