Vanhus istuu kotonaan

Information om hemmaröstning

Om din rörelseförmåga är så pass begränsad att du inte utan oskäliga svårigheter kan ta dig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, kan du rösta i ditt eget hem. Också en närståendevårdare som bor i samma hushåll kan rösta samtidigt. Man kan rösta hemma endast i sin egen hemkommun.

Om du är berättigad till hemmaröstning, anmäl dig till hemmaröstningen senast 11.1.2022 före kl. 16.00. Du kan anmäla dig till hemmaröstningen genom att ringa valbyråns nummer 043 825 0017 eller genom att skicka en anmälningsblankett med posten på adressen Vanda stad, valbyrån, PB 1100, 01030 Vanda stad.

Anmälan ska innehålla den röstberättigades exakta adress, telefonnummer och personbeteckning i sin helhet och närståendevårdaren till den som röstar hemma ska uppge samma uppgifter. Anmälan kan på den röstandes vägnar också göras av någon annan som han eller hon utsett.

Ladda ner anmälningsblanketten

Anmälningsblanketter kan också hämtas från Vandainfo i Dickursby, Korso och Myrbacka.

När anmälningstiden gått ut tar valbyrån kontakt med dem som röstar hemma och meddelar tidpunkten för hemmaröstningen med en timmes marginal. Den allmänna tiden för hemmaröstningen är vardagar 12–18.1.2022.

Hälsosäker röstning

I Vanda förbereder man sig för coronaläget enligt justitieministeriets anvisningar med skyddsutrustning och genom att utbilda de som är valförrättare i hemmaröstningen till att handla på ett sådant sätt i hemmaröstningen att hälsosäkerheten beaktas. Det är önskvärt att också att den som röstar använder munskydd under röstningen och en egen penna för att skriva ned vem hen röstar på.

Om du är i läkarordinerad karantän eller isolering, kan du under vissa förutsättningar anmäla dig till hemmaröstningen senast 11.1.2022 före kl. 16.00 eller vänta tills karantänen eller isoleringen upphör innan du röstar.

Röstning på anstalter

På flera sjukhus, vårdanstalter för äldre och straffanstalter som ligger inom kommunens område ordnas med möjlighet att rösta. Röstberättigade vid dessa anstalter är endast de boende som är skrivna på platsen, inte till exempel personal vid anstalterna.

Röstningen hemma och på anstalter förrättas samtidigt som den allmänna förhandsröstningen.

Nyheter

Twitter