Kommunalvalet 2021

Kommunalval ordnas 18.4.2021. Före den egentliga valdagen kan du förhandsrösta under tiden 7–13.4.2021.

Du kan rösta i kommunalvalet i Vanda, om du senast på valdagen fyller 18 år och Vanda är din hemkommun 26.2.2021.

Kommunalvalets tidtabell

  • Kandidatnomineringen avslutas 9.3.2021 (kungörelse om kandidatuppställning)
  • Kandidaternas nummer fastställs 18.3.2021
  • Förhandsröstning 7–13.4.2021
  • Valdag 18.4 2021
  • Valresultatet fastställs och publiceras 21.4.2021
  • De nya fullmäktiges mandattid börjar 1.6.2021

I kommunen fattar man beslut om de allra viktigaste frågorna med tanke på vardagen: till exempel hälsovården, skolorna, biblioteken, underhållet av vägar och planläggningen vilar alla på kommunens ansvar. Att rösta är det enklaste sättet att påverka i vilken riktning Vanda utvecklas. Det finns skillnader mellan partierna, bekanta dig med partiernas program och lokala organisationer. Nuvarande fullmäktiges sammansättning.

Läs mer om kommunalvalet: kommunalval.fi.

Nyheter

Twitter