Understöd

Lapset pomppivat kesätapahtumassa - kuvituskuva

Staden delar ut understöd för att stöda sådana evenemang och verksamhetsformer som gör Vanda till en bättre plats att bo och leva på. Vissa understöd har bestämda ansökningstider medan andra kan ansökas året om.

Ansökningar om understöd och stipendier för 2020 kommer att meddelas i januari 2020.

Verksamhetsunderstöd 2019

I februari kan man ansöka om verksamhetsunderstöd för idrottsföreningar, idrotts- och motionsverksamhet för specialgrupper och hyresstöd för organisering av idrott och motion, verksamhetsunderstöd för främjande av välfärd och hälsa och för organisationer som bedriver samhällsnyttig verksamhet samt konstnärsstipendier. Understöd för kultur- och ungdomsverksamhet kan ansökas ännu i mars. Verksamhetsunderstöden för grundläggande konstundervisning och konstfostran samt pensionärsorganisationer och ungdomsorganisationer kan ansökas i mars. Kulturinstitutioner kan ansöka om verksamhetsunderstöd för nästa år i oktober.

Vanda stad lediganslår understöd och stipendier år 2019

Ansökan om understöd görs i e-tjänsten Oma Vantaa på adressen: asiointi.vantaa.fi (på finska).

Ifall det inte går att ansöka om understödet i tjänsten Oma Vantaa kan man fylla i och skriva ut en ansökningsblankett som hittas under en länk på adressen: Ansöknings- och redovisningsblanketter

Ansökningsblanketter om understöd och stipendier lämnas in till Vandainfo eller till Vanda stads registratur, adress: PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki eller per e-post: kirjaamo@vantaa.fi

Principerna för beviljande av undertöd

Vid ansökan och beviljande av understöd efterföljs de allmänna principerna för beviljande av understöd samt understödsspecifika principer och anvisningar.

Allmänna principer för beviljande av understöd och stipendier Träder i kraft 1.1.2018

Nyheter

Twitter