Understöd

Lapset pomppivat kesätapahtumassa - kuvituskuva

Staden delar ut understöd för att stöda sådana evenemang och verksamhetsformer som gör Vanda till en bättre plats att bo och leva på. Vissa understöd har bestämda ansökningstider medan andra kan ansökas året om.

Nu kan organisationer ansöka om understöd för att stödja välmående

Stadsstyrelsen beviljar på ansökan föreningar, sammanslutningar eller organisationers samarbetsgrupper sammanlagt 200 000 euro i understöd för genomförande av programmet för positiv särbehandling. Understödsansökan ska lämnas in till staden senast 3.12.2019 före kl. 23.59.

Närmare information: Piia Sauranen, piia.sauranen@vantaa.fi, tel. 040 162 6934.

Verksamhetsprogrammet för positiv särbehandling stöder förverkligandet av de mål som ingår i prioriteringsområdet ’Vi främjar invånarnas välmående’ i Vanda stads strategi för fullmäktigeperioden 2018–2021. Syftet med programmet är att minska välfärdsskillnaderna genom att rikta resurser och stödåtgärder till de områden där stödbehovet är större än normalt. Programmet genomförs i områdena genom att i samarbete med invånarna förbättra trivseln i de målområden som valts ut och rikta service och stödåtgärder till dessa områden. Programmet omfattar också åtgärder på stadsnivå för att förebygga marginalisering bland ungdomar och se till att integrationen lyckas.

Verksamhetsunderstöd 2019

I februari kan man ansöka om verksamhetsunderstöd för idrottsföreningar, idrotts- och motionsverksamhet för specialgrupper och hyresstöd för organisering av idrott och motion, verksamhetsunderstöd för främjande av välfärd och hälsa och för organisationer som bedriver samhällsnyttig verksamhet samt konstnärsstipendier. Understöd för kultur- och ungdomsverksamhet kan ansökas ännu i mars. Verksamhetsunderstöden för grundläggande konstundervisning och konstfostran samt pensionärsorganisationer och ungdomsorganisationer kan ansökas i mars. Kulturinstitutioner kan ansöka om verksamhetsunderstöd för nästa år i oktober.

Vanda stad lediganslår understöd och stipendier år 2019

Ansökan om understöd görs i e-tjänsten Oma Vantaa på adressen: asiointi.vantaa.fi (på finska).

Ifall det inte går att ansöka om understödet i tjänsten Oma Vantaa kan man fylla i och skriva ut en ansökningsblankett som hittas under en länk på adressen: Ansöknings- och redovisningsblanketter

Ansökningsblanketter om understöd och stipendier lämnas in till Vandainfo eller till Vanda stads registratur, adress: PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki eller per e-post: kirjaamo@vantaa.fi

Principerna för beviljande av undertöd

Vid ansökan och beviljande av understöd efterföljs de allmänna principerna för beviljande av understöd samt understödsspecifika principer och anvisningar.

Allmänna principer för beviljande av understöd och stipendier Träder i kraft 1.1.2018

Nyheter

Twitter