Understöd

Lapset pomppivat kesätapahtumassa - kuvituskuva

Staden delar ut understöd för att stöda sådana evenemang och verksamhetsformer som gör Vanda till en bättre plats att bo och leva på. Vissa understöd har bestämda ansökningstider medan andra kan ansökas året om.

Understöd och stipendier år 2021

Ansökningstiderna för verksamhetsunderstöden för år 2021 är oförändrade och har meddelats i en offentlig kungörelse: Vanda stad lediganslår understöd och stipendier år 2021

Understöd ansöks genom att lämna in ansökan i e-tjänsten Oma Vantaa på adressen: asiointi.vantaa.fi (på finska). Ansökan som lämnats in i Oma Vantaa överförs elektroniskt till Vanda stads registratur. Ansökningsblanketterna för respektive understöd finns tillgängliga i e-tjänsten Oma Vantaa endast under ansökningstiden för understödet. Blanketterna för redogörelse och redovisning av hur understöden använts finns också i e-tjänsten Oma Vantaa.

Om det inte är möjligt att lämna in ansökan via e-tjänsten Oma Vantaa, kan ansökan om understöd lämnas in under öppettid till Vandainfos serviceställen eller skickas per post till Vanda stads registratur: PB 1100, 01030 Vanda stad eller per e-post: kirjaamo@vantaa.fi. Vandainfos öppettider och eventuella avvikande öppettider meddelas på Vanda infos webbsidor: www.vanda.fi/vandainfo. En ansökningsblankett som ska lämnas in till verksamhetsställena fås av kontaktpersonen för respektive understöd.

Ansökningar och bilagor som lämnats in i e-tjänsten Oma Vantaa samt på annat sätt, t.ex. per post, ska vara framme på respektive inlämningsställe inom utsatt tid, annars räknas ansökan som försenad.

Vid beviljandet av understöd efterföljs de allmänna och understödsspecifika principerna för beviljande av understöd som gäller under ansökningstiden.

Principerna för beviljande av undertöd

Allmänna principer för beviljande av understöd och stipendier Träder i kraft 1.1.2018

Nyheter

Twitter