Understöd

Lapset pomppivat kesätapahtumassa - kuvituskuva

Staden delar ut understöd för att stöda sådana evenemang och verksamhetsformer som gör Vanda till en bättre plats att bo och leva på. Vissa understöd har bestämda ansökningstider medan andra kan ansökas året om.

Understöd och stipendier år 2020

På grund av de undantagsförhållanden som orsakas av coronaviruset har fritidsnämnden 17.3.2020 upphävt de tidsfrister som getts för inlämningen av redogörelserna för användningen av verksamhetsunderstöd år 2019. Redogörelserna för användningen av verksamhetsunderstöd som gäller år 2019 ska enligt fritidsnämndens beslut 12.5.2020 lämnas in senast 18.10.2020.

Ansökningstiderna för verksamhetsunderstöden för år 2020 är oförändrade och har meddelats i en offentlig kungörelse.

Understöd ansöks genom att lämna in ansökan i e-tjänsten Oma Vantaa på adressen: asiointi.vantaa.fi (på finska). Ansökan som lämnats in i Oma Vantaa överförs elektroniskt till Vanda stads registratur. Ansökningsblanketterna för respektive understöd finns tillgängliga i e-tjänsten Oma Vantaa endast under ansökningstiden för understödet. Blanketterna för redogörelse och redovisning av hur understöden använts finns också i e-tjänsten Oma Vantaa.

Om det inte är möjligt att lämna in ansökan via e-tjänsten Oma Vantaa, kan ansökan om understöd lämnas in under öppettid till Vandainfos serviceställen eller skickas per post till Vanda stads registratur: PB 1100, 01030 Vanda stad eller per e-post: kirjaamo@vantaa.fi. En ansökningsblankett som ska lämnas in till verksamhetsställena fås av kontaktpersonen för respektive understöd.

Ansökningarna om understöd med bifogade handlingar ska lämnas in i e-tjänsten Oma Vantaa eller till Vanda stads registratur senast på angivet datum. Om ansökningarna och bilagorna skickas eller lämnas in till Vandainfo ska de vara inlämnade senast den sista ansökningsdagen under Vandainfos öppettid. Vandainfos öppettider och eventuella avvikande öppettider meddelas på Vanda infos webbsidor: www.vanda.fi/vandainfo. Ansökningar och övriga dokument i både elektronisk form och i pappersform eller som har skickats per post ska vara framme på respektive inlämningsställe inom utsatt tid, annars räknas ansökan som försenad.

Tiderna för att ansöka om understöd och sista datumen för inlämning av ansökan meddelas i en offentlig kungörelse: Vanda stad lediganslår understöd och stipendier år 2020

Vid beviljandet av understöd efterföljs de allmänna och understödsspecifika principerna för beviljande av understöd som gäller under ansökningstiden.

Principerna för beviljande av undertöd

Allmänna principer för beviljande av understöd och stipendier Träder i kraft 1.1.2018

Nyheter

Twitter