Kulturunderstöd och -priser

Kulturservicen i Vanda stad delar årligen ut understöd och bidrag som beviljas av fritidsnämnden.
Anslaget för understöd avsett för kulturverksamhet fördelar sig enligt följande:

  • Verksamhetsunderstöd
  • Teater- och orkesterstöd
  • Understöd för kulturverksamhet riktad till seniorer
  • Understöd för konst- och kulturevenemang
  • Stadens marknadsföringsstöd för stora kulturevenemang och festivaler
  • Konstnärsstipendier
  • Vandas kulturpriser

Ansökan och redovisning

Ansöknings- och redovisningsblanketterna finns samlade på webbsidorna för Blanketter för ansökan om och redovisning av understöd och på Vandainfos verksamhetsställen. Alla ansökningar lämnas in till Vanda stads registratur eller Vandainfos verksamhetsställen.

Nyheter

Twitter