Lokaler för inomhusmotion

Ansök om användningstid för innevarande säsong
Ansökan om platser för inomhusmotion för sommarsäsongen 2018
Ansökan om användningstider i ishallarna för sommarsäsongen 2018 och verksamhetsperioden 2018–2019
Ansökan om lokaler för inomhusmotion för verksamhetsperioden 2018–2019
Ansökan om användningstider i fotbollshallar och på konstgräsplaner för vintersäsongen 2018–2019
Ungdomsservicens idrotts- och motionslokaler
Social- och hälsovårdsväsendets idrotts- och motionslokaler

Ansök om användningstid för innevarande säsong

Tider som förblivit obokade kan du ansöka om via Timmi. Ansökningarna behandlas i den ordning de lämnas in. Du kan ansöka om användningstider i följande lokaler:

  • Lokaler för inomhusmotion fram till 3.6.2018, bl.a. skolors, läroanstalters och daghems idrotts- och motionslokaler, idrottshus, tenniscentret Rajakylän tenniskeskus, Lumos idrotts- och motionslokaler
  • Ishallar fram till 29.4.2018
  • Konstgräsplaner, så länge som vädret tillåter
  • Fotbollshallar och uppvärmda konstgräsplaner fram till 2.4.2018.

Ansökan om lokaler för inomhusmotion för sommarsäsongen 2018

Ansökningstiden för användningstider i lokaler för inomhusmotion var 6.11–26.11.2017. Man kunde ansöka om användningstider i följande idrotts- och motionslokaler: skolors, läroanstalters och daghems gymnastiksalar, simhallar och idrottshus, Björkby äldrecenter, tenniscentret Rajakylän tenniskeskus, bergrum, Energia Areena, Allaktivitetscentret Lumo. Du kan ansöka om lediga tider efter att besluten fattats. Sommartider ansöker man om för tiden 4.6–12.8.2018 via lokalbokningssystemet Timmi. Besluten är klara i januari.

Närmare information
Skolor, läroanstalter och daghem: Helena Savin / helena.savin@vantaa.fi / 050 314 5153
Simhallar, idrottshus, bergrum, Energia Areena: Lauri Vainio / lauri.vainio@vantaa.fi / 050 310 3929

Ansökan om användningstider i ishallar för sommarsäsongen 2018 och verksamhetsperioden 2018–2019

Ansökningstiden för användningstider i ishallar sommaren 2018 är 15–31.1.2018. Användningstiderna ansöks för tiden 30.4–12.8.2018. Ansökningstiden för användningstider för verksamhetsperioden 2018–2019 är 12–31.3.2018. Användningstiderna ansöks för tiden 13.8.2018–28.4.2019. Användningstiderna ansöker man om via lokalbokningssystemet Timmi.

Lokaler som man kan ansöka om

Man kan ansöka om användningstider i Dickursby träningshalls och Myrbacka ishalls lokaler.

Ansökan

Användningstider ansöker man om via lokalbokningssystemet Timmi. Logga in i systemet med ditt personliga användarnamn och lösenord. Om du inte ännu har något användarnamn kan du registrera dig som användare av Timmi antingen som privatperson eller som representant för en förening, ett företag eller någon liknande organisation.

Kontaktpersonerna ansöker om alla de tider som behövs genom att för varje grupp ansöka om en egen tid med en egen ansökan. Ansök endast om de mest nödvändiga användningstiderna för hela verksamhetsperioden på en och samma ansökan, t.ex. 13.8.2018–28.4.2019. På ansökningsblankettens mellanblad ”Lisätiedot” (tilläggsuppgifter) kan man skriva in alternativa platser och tider som man ansöker om.

Beslut

Beslutet om sommartiderna blir klart i februari 2018 och om verksamhetsperioden 2018–2019 i maj 2018. Beslutet skickas till sökandena per e-post, på den e-postadress som meddelats i lokalbokningssystemet Timmi.

Närmare information

Ishallarna i Myrbacka: Pirjo Tähkiö / pirjo.tahkio@mup.fi / 09 4770 4512
Ishallarna i Dickursby: Caroline Scheiman / caroline.scheiman@vantaa.fi / 050 304 2041

Att ansöka om användningstider i lokaler för inomhusmotion för verksamhetsperioden 2018–2019.

Ansökningstiden för användningstider för verksamhetsperioden 2018–2019 är 1.2–28.2.2018. Användningstiderna ansöks för tiden 13.8.2018–2.6.2019. Observera att ansökningstiden för annullerade tider har slopats, de tider som syns som lediga kan man ansöka om från och med 1.8.2018. Från och med augusti behandlas ansökningarna i den ordning de lämnas in. Ansökningar som anlänt utanför ansökningstiden förkastas.

OBS. Ansökan om tider i tenniscentret Rajakylän tenniskeskus lokaler infaller för idrottsföreningar i Vanda 1.2–28.2.2018. Ansökningstiden för användningstider för privatpersoner är 12.3.2018 från kl. 8.00. De ansökningar som kommer in under den ansökningstid som börjar 12.3 godkänns i regel i den ordning de lämnas in, med beaktande av en effektiv användning av lokalerna. Tennisplan nr 6 vid Rajakylän tenniskeskus ändras under sommaren till en allaktivitetsplan, som man kan ansöka om användningstider i under ovan nämnda ansökningstider.

Lokaler man kan ansöka om

Användningstider kan man ansöka om i följande idrotts- och motionslokaler: skolors, läroanstalters och daghems gymnastiksalar, simhallar och idrottshus, bergrum, Björkby äldrecenter, tenniscentret Rajakylän tenniskeskus, Energia Areena och Allaktivitetscentret Lumo.

Ansökan

Ansökan om användningstider görs via lokalbokningssystemet Timmi. Logga in i systemet med ditt personliga användarnamn och lösenord. Om du inte ännu har något användarnamn kan du registrera dig som användare av Timmi, antingen som privatperson eller representant för en förening, ett företag eller någon motsvarande organisation.

Innan du gör din ansökan är det skäl att kontrollera i Timmis bokningskalender vilka tider som är lediga. Tiderna man kan ansöka om är vita i bokningskalendern. Du kan också kontrollera vilka tider som är lediga genom att trycka på den knapp med ett frågetecken som finns på ansökningsblanketten. De fasta tiderna i vuxenutbildningsinstitutets, den grundläggande konstundervisningens läroanstalters och idrottsservicens idrotts- och motionslokaler har godkänts före ansökningstiden i februari.

Kontaktpersonerna ansöker om alla tider som behövs genom att för varje grupp ansöka om en egen tid med en egen ansökan. Längden på användningstiden är 30 min.–3 tim. beroende på motionsform. Ansök endast om de mest nödvändiga användningstiderna för hela verksamhetsperioden med en ansökan, t.ex. 13.8.2018–2.6.2019. På ansökningsblankettens mellanblad ”Lisätiedot” (tilläggsuppgifter) kan man skriva in alternativa ansökningsställen och ansökningstider.

Beslut

Besluten blir klara före midsommaren 2018. Beslutet skickas till sökandena per e-post, på den e-postadress som meddelats till lokalbokningssystemet Timmi.

Närmare information

Skolor, läroanstalter och daghem: Helena Savin / helena.savin@vantaa.fi / 050 314 5153
Simhallar, idrottshus, bergrum, Björkby äldrecenter Energia Areena: Lauri Vainio / lauri.vainio@vantaa.fi / 050 310 3929

Ansökan om användningstider i fotbollshallar och på konstgräsplaner för vintersäsongen 2018–2019

Användningstiderna på konstgräsplaner för fotboll för vintersäsongen 2018–2019 (29.10.2018–31.3.2019) väljs vid ett separat möte. Tiderna som väljs har delats in i två olika perioder: I 29.10−30.12.2018; II 31.12.2018−31.3.2019. För vintern kan man välja användningsturer på följande planer: Dickursby övertryckshall (liten konstgräsplan), Dickursby stora konstgräsplan (konstgräsplan som kan hållas fri från is och snö), Håkansböle övertryckshall (liten konstgräsplan), Myrbackahallen.

För period I kan man välja tider på följande planer: Herrgårdsforsens stora och lilla konstgräsplan, Generalsparkens konstgräsplan, Myrbacka fotbollsstadion och konstgräsplanen i Råby. På dessa planer ordnas inget vinterunderhåll och användningen kan fortsätta så länge som väderleksförhållandena det tillåter. Vi uppdaterar ansökningsanvisningarna och den mera ingående tidtabellen våren 2018.

Ungdomsservicens idrotts- och motionslokaler

Nästan alla ungdomsgårdar har utrymmen som lämpar sig för motions- och idrottsbruk i mindre skala. Närmare information om dessa utrymmen hittar du på ungdomsservicens hemsidor under respektive ungdomsgårds egna webbsidor. I ungdomsgårdarna kan man ansöka om fasta säsongtider och tillfälliga användningstider.

De fasta säsongtiderna ansöker man om för varje läsår, alltid under våren innan, på ansökan om användningstillstånd. De tillfälliga användningstiderna ansöker man om på en separat ansökan.

Användningstider beviljas i första hand till organisationer för barn i skolåldern och ungdomar. Tider som förblir obokade beviljas också till andra instanser, som t.ex. daghem, pensionärsföreningar, församlingar, idrottsföreningar och andra sammanslutningar. För pensionärsgrupper är tiderna avgiftsfria.

De anställda vid ungdomsgårdarna ger närmare information om ansökningstiderna för säsongtider samt om hyrningen av utrymmen för tillfällig användning. Närmare information finns på ungdomsgårdarnas webbsidor.

Social- och hälsovårdsväsendets idrotts- och motionslokaler

Social- och hälsovårdsväsendet beviljar användningstider i de idrotts- och motionslokaler som förvaltas av väsendet. Ansökningsblanketten kan skrivas ut på stadens webbsidor om e-tjänster. Användningstiderna är avgiftsfria för folkhälsoorganisationer.

Lokaler och kontaktinformation

Håkansböle dagcentral, Galoppbrinken 4
Gym (30,5 m²)
Entréhall (ca 130 m²)
Närmare information och hur blanketten skickas (elektroniskt):
Vanda stad, äldre- och handikappservicen, öppenvårdstjänster för äldre verksamhetsledare Karoliina Vesilahti, Galoppbrinken 4, 01200 Vanda, fornamn.efternamn@vantaa.fi

Dickursby hälsostation, Konvaljvägen 11 A
Salen för terapeutiska övningar (ca 40m²)

Myrans, Krukgränden 5
Salen för terapeutiska övningar (ca 81m²)
Grupplokal (ca 76 m²)
Simbassängsutrymmet (70 m²)

Ansökningarna skickas till: Vanda stad, hälsovårdsservicen, resultatenheten för rehabiliteringsarbete Ledande överläkare Kirsi Koljonen, Jönsasvägen 4, 01600 Vanda. Närmare information: Fysioterapins telefontjänst vardagar kl. 9.00–11.00 tfn 09 8392 2193

Nyheter

Twitter