Fritidsverksamhet

I Vanda kan du göra många olika saker på fritiden, oavsett om du vill sporta, ägna dig åt kultur, hålla på med hantverk eller vistas i naturen.

Utöver staden ordnar även organisationer, sportföreningar, klubbar, studieförbund och församlingar fritidsverksamheten till personer i alla åldrar i Vanda.

Vanda Stad samarbetar tillsammans med tredje sektorn och ordnar också lägerverksamhet av olika slag. För mer information, kontakta handledare Nico Vera Martinez, tfn 043 826 8926.

Kulturens sidor hittar du information om olika evenemang samt t.ex. vad som Vanda museerna har att bjuda på.

Sportsidan får du information om olika lärarledda kurser, om sim- och sporthallar, samt deras adresser och öppettider. Multikultisport erbjuds i ”Sporttia åt alla”-grupperna, info på finska.

Nyheter

Twitter