Vandainfo

På Vandainfo sköter du dina vardags- och fritidsärenden. Vi ger sakkunnig rådgivning genom att utnyttja våra nätverk.

Uträtta ärenden smidigt och enkelt

Vi ger dig handledning i stadens och våra samarbetspartners e-tjänster. Vi hjälper dig att använda internet, göra utskrifter och skanna. Vandainfos verksamhetsställen ingår i ett nätverk av Servicepunkter.

Hos oss får du resekort för Helsingforsregionens trafik och stadskort för pensionärsmåltider eller mellanmål i skolan. Hos oss kan du skaffa biljetter till kulturevenemang samt andra fritidsprodukter. Du kan också sköta fakturor från staden, som avgifter för hälsovårdstjänster eller parkering.

Sakkunnig rådgivning och nätverk

Vandainfo har ett mångsidigt utbud av servicerådgivning. Vi svarar på frågor som du funderar över och hänvisar dig vid behov till rätt instans.

Du kan träffa sakkunniga inom olika områden under jourtid eller på informationsmöten. Kom för att lyssna, lära och samtala. Tveka inte att delta, mötena ordnas speciellt med tanke på dig!

Tillsammans, från mig till dig

På Vandainfo utgår vi från dina behov och letar efter lösningar tillsammans.

Kom och besök oss eller ring!

Ställning om att leva med endometrios

Fotoutställningen är gynekologiska patientorganisationen Korento ry:s 20 års jubileumsutställning. Visas på Vandainfo i Dickursby 8–28.10.2019.

Markanvändningens kundtjänst

Markanvändningens kundtjänst finns på Vandainfo i Dickursby, mån.–fre. kl. 8.15–15, adress Dixi Banvägen 11, 2 vån. 01300 Vanda.

Registratur

Efter den 10 juni 2019 finns Registratus på Vandainfo i Dickursby, adress Dixi Banvägen 11, 2 vån. 01300 Vanda.

HRT inför ett nytt zonsystem

De nya zonerna börjar gälla 27.4.2019 i kollektivtrafiken i Helsingforsregionen.

Småbarnspedagogikens kundservice utvidgas

Ansökningar om daghemsplats kan göras vid Vandainfo.

Vandainfos lokaliteter i Dickursby.

Lokaliteter uthyres

Vi hyr ut Vandainfos lokaliteter i Dickursby och Myrbacka för privattillställningar utanför våra öppettider.

Nyheter

Twitter