Vandainfo

På Vandainfo sköter du dina vardags- och fritidsärenden. Vi ger sakkunnig rådgivning genom att utnyttja våra nätverk.

Instruktioner för säkerhet under koronavirusepidemin

  • Under coronaepidemin uppmuntrar vi till att sköta ärenden på distans, t.ex. per telefon.
  • Kom ensam, om du kan.
  • Använd en ansiktsmask.
  • Vi ber dig ta hänsyn till säkerhetsavstånden när du uträttar ärenden, också när du köar.

Under coronaepidemin är kunddatorerna reserverade endast för skötsel av myndighetsärenden. Vi har tagit hänsyn till att Vandainfos kunddatorer står på ett tryggt avstånd från varandra och ett eget utrymme har reserverats för varje kundterminal. Av denna anledning är en del av datorerna ur bruk. I lokalerna finns handsprit. Datorterminalerna rengörs regelbundet. Vi gör vårt bästa för att hjälpa dig trots att vi inte kan komma nära för att ge råd.

Uträtta ärenden smidigt och enkelt

Vi erbjuder allmän information om Vanda stads och våra samarbetspartners tjänster och hjälper dig med att ansöka om tjänsterna.

Vanda-infos samarbetspartner är HRT, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, FPA, Arbets- och näringsbyrån, Polisens tillståndstjänster, Skatteförvaltningen och NetTicket. Vi betjänar dig vid våra verksamhetsställen och per telefon, e-post och via chatten.

Vi ger handledning i användningen av stadens och våra samarbetspartners e-tjänster, och vi skriver också ut pappersblanketter. Kunddatorerna vid Vandainfo i Dickursby och Myrbacka är reserverade endast för kortvarig skötsel av myndighetsärenden.

Hos Vandainfo kan du betala Vanda stads fakturor och lämna post adresserat till Vanda stad för vidarebefordran.

Sakkunnig rådgivning och nätverk

Vandainfo har ett mångsidigt utbud av servicerådgivning. Vi svarar på frågor som du funderar över och hänvisar dig vid behov till rätt instans. Vandainfos verksamhetsställen ingår i ett nätverk av Servicepunkter.

Tillsammans, från mig till dig

På Vandainfo utgår vi från dina behov och letar efter lösningar tillsammans.

Välkommen!

Seniorrådgivningen

Rådgivningen i Dickursbys och Myrbackas Vandainfo tar en paus 6.12.2021-16.1.2022.

Handikapprådgivningen

Rådgivningen i Dickursbys och Myrbackas Vandainfo tar en paus 6.12.2021-16.1.2022.

När du besöker Vandainfo:

Kom ensam. Håll avstånd till andra kunder. Använd handspriten. Du kan använda datorerna på egen hand för kort, officiell användning. Vi rekommenderar att du använder en ansiktsmask.

Coronaviruset

Aktuell information om coronaviruset här.

Småbarnspedagogikens kundservice utvidgas

Ansökningar om daghemsplats kan göras vid Vandainfo.

Vandainfos lokaliteter i Dickursby.

Lokaliteter uthyres

Vi hyr ut Vandainfos lokaliteter i Dickursby och Myrbacka för privattillställningar utanför våra öppettider.

Information för turister

Vill du ha kartor och broschyrer, information om olika evenemang eller storslagna sevärdheter? Turistinformationen betjänar dig i Vandainfo i Myrbacka och Dickursby.

Nyheter

Twitter