Stadskortet

På stadskortet kan du ladda värde för att betala skolelevers mellanmål eller för att på någon av avtalsrestaurangerna betala för måltider som intas av pensionärer bosatta i Vanda. Prislista och allmänna användningsvillkor för stadskortet.

Skolelevernas mellanmål

För att få ett stadskort för skolelev måste man fylla i en blankett för ansökan om stadskort. Den måste vara undertecknad av en vårdnadshavare. Intyg över skolelevens identitet måste visas när kortet skaffas. Det går bra visa upp ett FPA-kort för att bevisa en minderårig persons identitet. En pant tas för skolelevens stadskort.

Pensionärsmåltider

För att få ett stadskort för Vandapensionärer måste man fylla i en blankett för ansökan om stadskort. När stadskortet skaffas måste pensionären också visa upp personbevis samt pensionärskort. En avgift debiteras för stadskortet för pensionärer. Restauranger (webbsidan bara på finska).

Färdtjänst (taxikort)

Taxikortet går också under benämningen stadskortet, men färdtjänstärenden sköts av social-arbetet inom servicen för äldre och handikappade.

Nyheter

Twitter