Stadskortet

På stadskortet kan du ladda värde för att betala skolelevers mellanmål eller för att på någon av avtalsrestaurangerna betala för måltider som intas av pensionärer bosatta i Vanda. Prislista och allmänna användingsvillkor för stadskortet

Skolelevernas mellanmål

För att få ett stadskort för skolelev måste man fylla i en blankett för ansökan om stadskort. Den måste vara undertecknad av en vårdnadshavare. Intyg över skolelevens identitet måste visas när kortet skaffas. Det går bra visa upp ett FPA-kort för att bevisa en minderårig persons identitet. En pant tas för skolelevens stadskort.

Pensionärsmåltider

För att få ett stadskort för Vandapensionärer måste man fylla i en blankett för ansökan om stadskort. När stadskortet skaffas måste pensionären också visa upp personbevis samt pensionärskort. En avgift debiteras för stadskortet för pensionärer. Restauranger (webbsidan bara på finska).

Nyheter

Twitter