Evenemang och utställningar i Vandainfo

Vid Vandainfos verksamhetsställen i Dickursby och Myrbacka arrangeras olika aktuella evenemang, jippon och informationspuffar. Evenemang som ordnas under Vandainfos öppettider är öppna för alla och kostnadsfria.

Utställningarna som hålls på Vandainfo i Dickursby och Myrbacka presenterar livet i Vanda ur flera synvinklar. Utställningarna är öppna enligt serviceställenas öppettider.

Evenemang

Bekanta dig med det finskspråkiga evenemangsutbudet på våra finskspråkiga webbsidor.

Utställningar

Vantaan fotokerhos utställning Seuracup 2018

Fotografierna på utställningen tävlade i fototävlingen Seuracup som Suomen kameraseurojen liitto ry ordnade år 2018. I Seuracup deltar man med samlingar på 20 bilder, där en fotograf får ha högst två bilder representerade.

Vantaan fotokerho placerade sig på plats 11 av totalt 28 deltagare. Senare på hösten var bilderna med i den internationella tävlingen FIAP:s Clubs’ World Cup, där fotografiet "Cold winter day" (Reima Flyktman) beviljades ett diplom för första plats.

Utställningen visas på Vandinfo i Dickursby 5–29.11.2019.

Föreningen Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:s utställning

Föreningen främjar vattenskydd och användning för rekreation inom sitt verksamhetsområde från Riihimäki till Helsingfors och från Esbo till Sibbo kommungräns.

Föreningens syfte är att få Vanda å att uppnå god ekologisk status före utgången av 2027. Dessutom har åtgärdsprogrammet för Vanda å som mål att förbättra förhållandena för levande organismer samt vattnets kvalitet, främja rekreationsanvändningen och trygga vandringsfiskens möjligheter att föröka sig. Bekanta dig med föreningens verksamhet på adressen www.vantaanjoki.fi!

Utställningen visas på:
Vandainfo i Myrbacka 5–29.11.2019.
Vandainfo i Dickursby 14.1.–7.2.2020.

Ett Vanda utan svinn

Ett Vanda utan svinn är en del av stadens och den kyrkliga samfällighetens verksamhet som går under namnet Gemensamt bord, där idén går ut på att minska matsvinnet, utveckla utdelningen av mat som blivit över och sysselsätta långtidsarbetslösa – samtidigt som gemenskapen och välfärden ökas.

På utställningen Ett Vanda utan svinn får du bekanta dig med verksamheten Gemensamt bord och vilken inverkan den har. Välkommen!

Utställningen visas på Vandainfo i Myrbacka 3.12.2019–3.1.2020.

Nyheter

Twitter