Evenemang och utställningar i Vandainfo

Vid Vandainfos verksamhetsställen i Dickursby och Myrbacka arrangeras olika aktuella evenemang, jippon och informationspuffar. Evenemang som ordnas under Vandainfos öppettider är öppna för alla och kostnadsfria.

Utställningarna som hålls på Vandainfo i Dickursby och Myrbacka presenterar livet i Vanda ur flera synvinklar. Utställningarna är öppna enligt serviceställenas öppettider.

Evenemang

Bekanta dig med det finskspråkiga evenemangsutbudet på våra finskspråkiga webbsidor.

Utställningar

Utställningen #Stenkolsfritt2022

Vanda Energi slutar använda stenkol i sin energiproduktion år 2022. Stenkolet ersätts huvudsakligen genom en ökning av andelen avfall som inte lämpar sig för återvinning, vind- och solenergi och jordvärme i produktionen. Den viktigaste konkreta åtgärden är utvidgningen av Vanda Energis avfallskraftverk. Finland har förbundit sig till att vara ett stenkolsfritt land före utgången av år 2029. På utställningen presenteras planer för hur en stenkolsfri framtid ska uppnås.

Utställningen visas på:

Vandainfo i Myrbacka (Myrbackahuset, Påltorget 3) 8.1–7.2.2020.
Vandainfo i Dickursby (Dixi, Banvägen 11, 2 vån.) 11.2–5.3.2020. Vernissage och "Roskapoliisi" tisdag 11.2. klo 12–14.

Föreningen Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:s utställning

Föreningen främjar vattenskydd och användning för rekreation inom sitt verksamhetsområde från Riihimäki till Helsingfors och från Esbo till Sibbo kommungräns.

Föreningens syfte är att få Vanda å att uppnå god ekologisk status före utgången av 2027. Dessutom har åtgärdsprogrammet för Vanda å som mål att förbättra förhållandena för levande organismer samt vattnets kvalitet, främja rekreationsanvändningen och trygga vandringsfiskens möjligheter att föröka sig. Bekanta dig med föreningens verksamhet på adressen www.vantaanjoki.fi!

Utställningen visas på:

Vandainfo i Dickursby 14.1.–7.2.2020.

En välbevarad hemlighet i Vanda

På Vandainfos utställningar under våren får vi bekanta oss med Tavastkulla gård. Det unika Tavastkulla gård uppfördes på 1800-talet enligt ritningar av Carl Ludvig Engel. Gården med sina lummiga parker, som moderniserats i sin helhet med respekt för det gamla, erbjuder lokaler för möten, familjefester och privata tillställningar.

Utställningen visas på: Vandainfo i Myrbacka 2.3–3.4.2020. Vernissage tisdag 3.3. kl. 15–17.
Vandainfo i Dickursby 6.4–8.5.2020. Vernissage onsdag 15.4. kl. 15–17.

Nyheter

Twitter