Information och rådgivning

Webbhjälp

Vid Vandainfo får du hjälp med att uträtta olika e-tjänster, skanna dokument och använda webben. Vi kan söka information tillsammans på webben eller bekanta oss med stadens och statens webbtjänster. Vi erbjuder hjälp med webbanvändning vid Vandainfo i Myrbacka (Myrbackahuset, Påltorget 3) och vid Vandainfo i Dickursby (Dixi, Banvägen 11, 2:a våningen).

Avgiftsfri advokatrådgivning

Gratis advokatrådgivning i Myrbackahuset en gång i månaden kl. 17–20. Anmälan på förhand till Myrbackahusets vaktmästare tfn 0400 438 521. Förhandsanmälan obligatorisk.

Jourtiderna är vanligtvis kl. 17–20 den andra torsdagen varje månad. Jourer under åren 2019 är 12.12. Jourer under åren 2020 är 9.1., 13.2., 12.3., 16.4. och 14.5.2020.

Allmän information om stadens tjänster

Tycker du att stadens tjänster är helt förvirrande, eller behöver du kanske hjälp med e-tjänsterna? Ta det lugnt, vi hjälper dig! Vi erbjuder allmän information om stadens tjänster och handleder dig till rätt expert om det behövs.

Information för invandrare

Vandainfo informerar om stadens tjänster, språkkurser och utbudet av fritidsaktiviteter. Vi leder dig till rätt plats!

Information för turister

Vill du ha kartor och broschyrer, information om olika evenemang eller storslagna sevärdheter? Turistinformationen betjänar dig i Vandainfo i Myrbacka (Myrbackahuset, Påltorget 3) och Dickursby (Dixi, Banvägen 11, 2 vån.).

För ungdomar och deras föräldrar

De ungas skyddshus som sköts av Röda Korset erbjuder hjälp för problem som rör unga och deras föräldrar på Vandainfo i Dickursby onsdagar kl. 16-19.

De ungas skyddshus håller julledigt 28.11.2019–13.1.2020. Under åren 2020 servicetider i Tikkurila flyttas till tisdagar. Verksamheten fortsätter från tisdagen 14.1.2020.

Rådgivning för seniorer och seniorens informationshörna

Har du frågor till seniorrådgivningen? Kom och diskutera din egen eller en anhörigs livssituation med en yrkeskunnig anställd inom äldrearbetet.

Seniorrådgivningen är på plats tisdagar kl. 14–16 i Dickursbys Vandainfo (Dixi, Banvägen 11, på avsatsen i andra våningen) och onsdagar kl. 14–16 i Myrbackas Vandainfo (Myrbackahuset, Påltorget 3).

Rådgivningen i Vandainfo håller julledigt 19.12.2019–13.1.2020.

I seniorens infohörna hittar du aktuella broschyrer om fritidsaktiviteter och stadens tjänster samt information om föreningar och om företag som erbjuder social service.

Tips för fritiden

Vandainfo bjuder på information om sevärdheter och evenemang i Vanda och närområdet samt broschyrer om kulturverksamhet, idrott och motion samt olika hobbyer. Vi berättar också om föreningar och organisationer verksamma i Vanda samt olika former av frivilligverksamhet.

Nyheter

Twitter