Det svenskpråkiga resultatområdet

Resultatområdet för den svenskspråkiga servicen sörjer för att organisera och utveckla svenskspråkig småbarnspedagogik, barndagvård, förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Resultatområdet för den svenskspråkiga servicen samarbetar med övriga verksamhetsområden och resultatområden i fråga om att utveckla tjänster som riktar sig till svenskspråkiga.

Resultatområdet leds av direktör för det svenskspråkiga resultatområdet Anders Vikström.

Kontaktuppgifter

Direktör för det svenskspråkiga resultatområdet
Anders Vikström, 043 825 7442

Planerare för utbildning
Mia Eriksson-Pulkkinen, 050 312 4426

Förvaltningssekreterare
Benita Lindfors-Lietzén, 040 631 5141

Byråsekreterare
Jan Grönqvist, 040 631 8731

Yhteystiedot

Ruotsinkielisten palveluiden johtaja
Anders Vikström, 043 825 7442

Koulutussuunnittelija
Mia Eriksson-Pulkkinen, 050 312 4426

Hallintosihteeri
Benita Lindfors-Lietzén, 040 631 5141

Toimistosihteeri
Jan Grönqvist, 040 631 8731

Nyheter

Twitter