Det svenskspråkiga serviceområdet

Serviceområdet ansvarar för organiserande och utvecklande av svenskspråkig småbarnspedagogik och förskoleundervisning, svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning, svenskspråkigt ungdomsarbete samt koordinerandet av svensk service i Vanda. Serviceområdet för den svenskspråkiga servicen samarbetar med övriga verksamhetsområden och resultatområden i fråga om att utveckla tjänster som riktar sig till svenskspråkiga.

Serviceområdet leds av direktör för det svenskspråkiga serviceområdet Anders Vikström.

Kontaktuppgifter

Direktör för det svenskspråkiga serviceområdet
Anders Vikström, 043 825 7442

Planerare för utbildning
Mia Eriksson-Pulkkinen, 050 312 4426

Förvaltningssekreterare
Benita Lindfors-Lietzén, 040 631 5141

Byråsekreterare
Jan Grönqvist, 040 631 8731

Nyheter

Nyheter – Vanda.fiRSS


Twitter