Koncern- och invånarservice

Koncern- och invånarservicen är ett verksamhetsområde som bildats i början av 2013 och består av koncernservicen som leds av biträdande stadsdirektör Martti Lipponen och invånarservicen som leds av biträdande stadsdirektör Jaakko Niinistö.

I det omfattande uppgiftsområde som fastställs för verksamhetsområdet i dess instruktion ingår bl.a. att utveckla koncernstyrningen, samordna redovisningen, IT-administrationen och upphandlingsväsendet samt att producera företagshälsovårdens och räddningsväsendets tjänster. Vidare har verksamhetsområdet ansvar för sysselsättnings-, likvärdighets- och mångkulturfrågor, invånardemokratin, rådgivnings- och användartjänster samt för att utveckla ärendehanteringen. Verksamhetsområdet har också som uppgift att organisera social- och patientombudets verksamhet samt ekonomi- och skuldrådgivningen.

Verksamhetsområdet har ett gemensamt resultatområde för ekonomi- och förvaltningsservice.

Som nämnd för verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice fungerar stadsstyrelsens allmänna sektion.

Personer inom verksamhetsområdet för koncern- och invånarservicen som betjänar på svenska

Nyheter

Twitter