Koncernservicen

Till koncernservicens verksamhetsområde hör fyra resultatområden och verksamhetsområdet svarar dessutom för produktionen av företagshälsans och räddningsväsendets tjänster.

  • IT-administrationen är ansvarig för informations- och kommunikationsteknologin och datasystemlösningarna som behövs i Vanda stads serviceproduktion.
  • Resultatområdet för finansiering svarar för riskhanteringen som gäller koncernens egendom, planeringen av stadens och koncernens finansiering, planeringen av stadens likviditet och skötseln av betalningsrörelsen samt stadens försäkringsskydd.
  • Ekonomiservicecentralen har ansvaret för stadens bokförings- och bokslutsuppgifter, uppgörandet av koncernbokslutet, behandlingen av inköpsfakturor och reskontra, stadens fakturerings- och inkasseringsuppgifter och det externa redovisningsväsendet.
  • Upphandlingscentralen svarar centraliserat för stadens materialupphandlingar och för upphandlingen av en del tjänster.

Mellersta Nylands räddningsverk, räddningsdirektör: Jyrki Landstedt
Affärsverket Företagshälsan i Vanda, direktör för företagshälsan: Anne-Marie Hovi
A-Tulkkaus Oy, verkställande direktör: Susanna Taipale-Vuorinen

Nyheter

Twitter