Matlistor

Största delen av våra skolor och daghem får mat som är lagad av Vantti. Till vissa ställen tillagas dock maten av Fazer Food Services eller Palmia. Vilka platser det gäller finns att läsa i anslutning till matlistorna.

Daghem

Vanttis listor: daghem v. 4 - 9, skiftesdaghem v. 3 - 9

Fazer Food Services ansvarar för maten i Kartanonkosken päiväkoti, Illenpuiston päiväkoti, Illenpihan päiväkoti, Tammiston päiväkoti, Tammistonrannan päiväkoti, Lystilän päiväkoti, Pehtoorin päiväkoti, Pakkalanrinteen päiväkoti, Riihipellon päiväkoti, Yes-päiväkoti och Kuusikon päiväkoti.

Palmias matlista: Aurinkokiven päiväkoti

Skolor

Här hittar du aktuella matlistor till både Vanttis och Fazer Food Service skolmat.
Fazer Foods ansvarar för maten på Vandas Internationella skola Point, Kartanonkosken koulu, Helsinge skola, Helsinge gymnasium, Veromäen koulu, Kuusikon koulu och Martinlaakson lukio.

Palmias matlista: Aurinkokivien koulu

Lågstadier

Vanttis temadagar 2018 i skolor och daghem

Yrkesläroanstalter

Fazer Food services matlista: Varia Aviopolis

Vanttis övriga matlistor

Äldreboenden och sjukhus
Hemtjänst och matsalar
Servicehus

Nyheter

Twitter