Klientavgifter

Klientavgifter inom hälsovården

För ett besök vid hälsocentralen betalas i Vanda en avgift på 16,40 euro. Årsavgiften har avskaffats. Avgiften omfattar alla över 18 år. Avgiften för ett kalenderår kan bli högst 49,20 euro.

Hälsocentralsavgift uppbärs inte i följande fall:

 • av personer under 18 år
 • för läkarbesök på rådgivningen (barn-, mödra- och familjerådgivning)
 • av krigsinvalider
 • av dem som tjänat i vissa uppgifter i anslutning till Finlands krig
 • av utvecklingsstörda. I samband med anmälan skall klienten/vårdnadshavaren ta upp saken, om den annars inte observeras
 • av dem som vårdas på anstalt (t.ex. invånarna på åldringshemmet, vårdhemmet och demenshemmet)
 • av invånare på barnavårdsanstalt
 • för vård av skololycka
 • för vård enligt lagen om smittsamma sjukdomar
 • för besök för att utreda faderskap
 • för undersökningar som begärs av arbetskraftsmyndigheten
 • av värnpliktiga för uppbådsundersökningar
 • av fångar och anhållna
 • efter att avgiftstaket har nåtts

Avgift för jourbesök 34,60 euro/läkarbesök vid Vandas och Pejas gemensamma jour, under vardagar kl. 20.00-08.00 och veckoslut lördagar, söndagar och helgdagar.

För ett oannullerat besök uppbärs en bötesavgift på 50,80 euro av klienter som fyllt 18 år och inte annullerat sin tid. Annulleringen skall ske senast dagen före kl. 16 då mottagningen skulle äga rum. För tid som annullerats senare debiteras en bötesavgift om tiden inte kan ombokas. För en oannullerad tid uppbärs alltid bötesavgift, dock efter övervägande. Den avgiftsfria servicen befriar inte klienten från den bötesavgift som debiteras för en oannullerad tid.

Nyheter

Twitter