Kontaktinformation till förvaltningen och ansvariga personer

Om det vid personen i fråga inte anges några andra uppgifter har e-postadressen följande form: fornamn.efternamn(at)vantaa.fi och gatuadress Peltolavägen 2 D, 01300 Vanda. Adress till Vanda stads registratur: PL 1100, 01030 Vanda stad

Biträdande stadsdirektör Jukka T. Salminen, tfn 09 839 22800, jukka.t.salminen(at)vantaa.fi

Biträdande stadsdirektörens sekreterare Mirva Veijalainen, tfn 09 839 23790

Informationens kontaktuppgifter

 • Informationschef Vappu Vienamo, tfn 050 312 1742
 • Informatör Suvi Nurmiviita, tfn 043 8259 558
 • Informatör Tiina Riikonen, tfn 040 5962 446

Familjeservicen

Familjeservicedirektör Anna Cantell-Forsbom, tfn 09 839 23640
Familjeservicedirektörens sekreterare Sari Anttila, tfn 09 839 23846

Familjeservicens servicechefer

 • Vuxensocialarbetet Virve Flinkkilä, tfn 040 061 9354
 • Barnskyddet, Hanna Pösö, tfn 050 312 1844
 • Psykosociala tjänster, Mirja Varis, tfn 050 303 6691
 • Invandrarservice, Hilkka Linderborg, tfn 050 312 2044

Utvecklingsuppgifter, specialsakkunnig Leena Marila-Penttinen, tfn 043 827 1252
Planerare Ada Pentinmikko, tfn 040 830 9073

Vuxensocialarbetet

 • Assi Sihvonen, chef för socialarbetet (utkomststödsarbete), tfn 050 3030458
 • Sanna Kohvakka, chef för socialarbetet (vuxensocialarbetet), tfn 040 518 3488
 • Liisa Kankkunen, chef för socialarbetet (boendeservice) tfn 043 826 7658

Medlingsverksamheten

 • Tiina Snellman, direktör, tfn 0400 687 501

Socialt arbete

 • Johanna Hankomäki, chef för socialarbetet, Västra Vanda, tfn 040 755 6037
 • Saana Pukkio, chef för socialarbetet, Östra Vanda, tfn 040 8289 545

Stödtjänster

 • tf. Helena Nyman-Jokinen, chef, stödenheten, tfn 050 303 5193

Socialarbete och eftervård inom vården utom hemmet, familjevård

 • Päivi Sihvo, chef, tfn 040 764 3465

Familjerehabilitering och boendeservice

 • Teemu Tuominen, föreståndare, tfn 040 744 2256

Institutionsvård

 • Tommi Hiltunen, föreståndare, Ekbrinkens mottagningshem, tfn 040 070 3918
 • Lauri Karjalainen, föreståndare, Bäckby mottagningshem, tfn 040 070 3936

Psykosociala tjänster

 • Marjo van Dijken, chef för familjerådgivningsverksamheten, tfn 050 303 6807
 • Tove Ruokoja, tf. direktör för social- och krisjouren, tfn 040 569 6090
 • Jaana Kivistö, chef för psykosociala tjänster för unga, tfn 040 522 6233
 • Harri Myllyniemi, chef för skolornas socialarbete, tfn 043 824 9809
 • Anne Lukkarila, chef för psykologtjänster, tfn 050 314 6274
 • Sari Korpirinne, sjukvård, överläkare, tfn 050 303 6457
 • Miia Kokko-Pekkola, chef för familjerättsliga ärenden, tfn 050 303 5507

Missbrukarservice

 • Monika Eklund, tf. direktör för A-klinikarbetet tfn 040 596 2920
 • Hanna Ahokas, tfn 040 716 5140

Invandrarservice

 • Kirsi Harju, chef för socialarbetet , tfn 09 839 21029
 • Sanna Kohvakka, chef för socialarbetet, tfn 040 518 3488

Hälsovårdstjänster

Direktör för hälsovårdsservicen Piia Vuorela, tfn 09 839 22564
Sekreterare för direktören för hälsovårdsservicen Anne Salminen, tfn 09 839 22564

Hälsovårdsservicens chefer och överläkare

 • Västra Vandas mottagningsverksamhet: hälsoservicechef Ritva Tauriainen tfn 043 825 0518, Jönsasvägen 4, 01600 Vanda
 • Norra Vandas mottagningsverksamhet: hälsoservicechef Eila Koivunen tfn 050 304 4721, Vårdträdsgränden 15, 01360 Vanda
 • Mellersta Vandas mottagningsverksamhet: hälsoservicechef Pertti Sopanen, tfn 050 304 4830, Konvaljvägen 11D, 01300 Vanda
 • Rehabiliteringsverksamhet: servicechef Virpi Aromaa, tfn. 0400 765 749, adress: Jönsasvägen 4, 01600 Vanda
 • Förebyggande hälsovård: servicechef Piia Niemi-Mustonen, tfn 050 312 1774

Utvecklingsuppgifter, specialsakkunnig Ritva Paavonheimo, tfn 040 040 0637
Planerare Leena Kurki-Kangas, tfn 040 6704 396

Hälsostationernas hälsoservicechefer

 • Myrbacka och Mårtensdal hälsostationer: Ritva Tauriainen tfn 043 825 0518
 • Korso och Björkby Hälsostationer: Eila Koivunen, tfn 050 304 4721
 • Dickursby och Västerkulla Hälsostationer: Pertti Sopanen, tfn 050 304 4830

Avdelningsskötarna i mottagningsverksamheten

 • Virve Ristolainen, Korso hälsostation, tfn 050 312 2085
 • Mia Björkman, Västerkulla och Håkansböle hälsostation, tfn 040 865 8032
 • Merja Kristersson, Myrbacka hälsostation, tfn 050 312 1683
 • Kirsi Rytkönen, Björkby hälsostation, tfn 050 312 1871
 • Päivi Lindqvist, Dickursby hälsostation, tfn 040 701 3918
 • Jaana Malinen, Mårtensdals hälsostation, tfn 040 097 3822

Mödra- och barnrådgivningar

 • Västra (Myrbacka, Hasselbacken, Mårtensdal, Kannisto), tf. avdelningsskötare Leena Vatanen, tfn 050 312 1740
 • Mellersta (Herrgårdsforsen, Dickursby, Björkby), tf. avdelningsskötare Nina Hyrske, tfn 040 539 6131
 • Östra (Korso, Alkärr, Mikkola, Håkansböle, Nissas, Råby), avdelningsskötare Päivi Jaamala, tfn 040 527 4399

Skol- och studerandehälsovårdens verksamhetsenheter

 • Östra och västra skolhälsovården, avdelningsskötare Kirsti Linnoinen, tfn 050 3124540
 • Mellersta skolhälsovården, avdelningsskötare Jaana Karvonen-Lemmetty, tfn 040 8368 386

Äldre- och handikappservicen

Tf. direktör för äldre- och handikappservicen Minna Lahnalampi-Lahtinen, tfn 050 312 1815
Sekreterare för direktören för äldre- och handikappservicen Tiina Töyrylä, tfn 050 312 1780

Servicecheferna för äldre- och handikappservicen

 • Ledande överläkare vid Vanda sjukhus Annariina Jyvälahti tfn 043 8251 903,
  adress: Katrinesjukhuset, Katrinegränden 4, 01760 Vanda
 • Överskötare vid Vanda sjukhus Maritta Korkiamäki tfn 040 7639 166,
  adress: Katrinesjukhuset, Katrinegränden 4, 01760 Vanda
 • Stöd för boende i hemmet för äldre (socialarbete, hemvård och servicehus)
  Päivi Keskinen, tfn 050 314 5629
 • Service inom omsorgsboendet, tf. servicechef Nina Linja 050 302 5195,
  adress: Simonsvägen 5, 01300 Vanda

Specialsakkunnig Marja Uusitalo, tfn 0400 455 529, marja.l.uusitalo(at)vantaa.fi

Överskötarna vid Katrinesjukhuset tfn 09 839 331

Geriatriska akutenheten

 • AKOS1 Avdelningsskötare Eeva Määttä, tfn 050 3121 605
 • AKOS2 Avdelningsskötare Katariina Stenman, tfn 050 3181 568

Handikappservice
Boendeservicechef Helena Lindell p. 050 312 1773
Dagverksamhet, Tiina Lauhde p. 050 312 1748
Satu Laaksonen p.043 827 2533
Leila Saarela p. 050 303 6202

Stöd för boende i hemmet för äldre
Chef för klienthandledningen, Anne Aaltio tfn 043 825 6432, adress: Lehdokkitie 2 B, 01300 Vanda

 • Chef för vid Östra Vanda Susanne Laine tfn 040 866 9810
 • Chef för vid Västra Vanda Susanna Rikkinen tfn 043 825 6376
 • Färdtjänster, Anneli Ojala, tfn 040 508 7517
 • Dagverksamhet, Tiina Lauhde, tfn 040 866 9810

Hemvården

 • Chef för hemvården, Nina Ahola, tfn 040 563 8657
 • Chefer:
  Myrbacka 1, Maarit Kalske, tfn 040 865 4420
  Myrbacka 2, Tarja Laine, tfn 040 579 1432
  Mårtensdal Heidi Holopainen tfn 050 304 5446
  Dickursby, Annika Varis, tfn 040 070 3841
  Dickursby 5, Sari Juvanen tfn 040 534 6951
  Korso, Sirpa Salmi tfn 040 861 8892
  Björkby, Mervi Lähde, tfn 040 725 0434
  Håkansböle, Päivi Kallio, tfn 040 539 3911

Servicehusen

 • Chef för servicehusen, Aila Halonen tfn 050 314 5640
 • Chefer:
  Hasselbackens servicehus och demenshem, Hanna Pekkarinen, tfn 043 826 6090
  Skallgrändens servicehus, Paula Auerkari, tfn 040 847 3180
  Lokstigens servicehus, Paula Auerkari, tfn 040 847 3180
  Hästbrinkens servicehus och Galoppbrinkens servicehus, Paula Auerkari, tfn 040 847 3180
  Björkby servicehus och Björktorgets seniorhus, Nina Tilander, tfn, 050 302 4145
  Tjädervägens servicehus, Marika Tuuri, tfn 050 314 5039
  Servicehuset Getpors och gruppboende för patienter som skrivs ut, Maarit Raja-Aho, tfn, 040 527 4412

Dygnetruntomsorg

 • Dygnetruntomsorgens ålderdomshem:
  Överskötare Nina Linja, tfn 050 302 5195, adress: Simonsvägen 5, 01300 Vanda

Munhälsovården

Adress: Backasgränden 5, 2:a vån., 01510 Vanda, e-postadresserna har formen: fornamn.efternamn@vantaa.fi

 • Direktör för munhälsovården Helena Salusjärvi-Juopperi, tfn 040 716 4822
 • Ledande cheftandläkare Henna Virtomaa, tfn 050 312 1949
 • Sekreterare för direktören för munhälsovården Mervi Mäkelä tfn 050 302 5182
 • Överskötare Maria Broms, tfn 040 757 0855

Övertandläkare

 • Anne-Maija Silvo, mellersta Vanda, tfn 040 776 9907
 • Pirjo Rissa, västra Vanda, tfn 040 837 8414
 • Hanna Karjalainen, norra Vanda, tfn 050 304 2934

Ekonomi- och förvaltningsservicen

Ekonomi- och förvaltningsdirektör Ari Toiva, tfn 09 839 24290

Ekonomi- och förvaltningsdirektörens sekreterare Marika Virtala, tfn 09 839 21049

Cheferna för ekonomi- och förvaltningsservicen

 • Personalenheten, personalchef Anneli Hyvärinen, tfn 050 312 1783
 • Ekonomienheten, ekonomichef Hanna Romu, tfn 050 312 2109
 • Utvecklingschef Hanna-Mari Kommonen, tfn 043 826 9293
 • Marika Noso, tfn 040 534 6962

Nyheter

Twitter