Kontaktinformation till förvaltningen och ansvariga personer

Om det vid personen i fråga inte anges några andra uppgifter har e-postadressen följande form: fornamn.efternamn(at)vantaa.fi och gatuadress Peltolavägen 2 D, 01300 Vanda. Adress till Vanda stads registratur: PL 1100, 01030 Vanda stad

Biträdande stadsdirektör Timo Aronkytö, tfn 09 8392 2800, timo.aronkyto(at)vantaa.fi

Biträdande stadsdirektörens sekreterare Mirva Veijalainen, tfn 09 839 23790

Informationens kontaktuppgifter

 • Informationschef tf. Petri Kosonen, tfn. 0401638594
 • Informatör Jussi Turunen, tfn.040 596 2446
 • Informatör Elli Laine, tfn 040 146 7101

Familjeservicen

Familjeservicedirektör, Mirja Varis p. 09 8392 3640
Familjeservicedirektörens sekreterare Sari Anttila, tfn 09 839 23846

Familjeservicens servicechefer

 • Vuxen och unga socialarbetet servicechef Minna Ryhänen, p. 040 518 3488
 • Servicechef för barnskyddet Saana Pukkio, , tfn 050 312 1844
 • Psykosociala tjänster, Reetta Voutilainen p. 040 522 6233
 • Invandrarservice, Hilkka Linderborg, tfn 050 312 2044

Utvecklingsuppgifter

 • specialsakkunnig Miriam Tepora , tfn 043 827 1252
 • Planerare Tanja Järvinen, p. 040 832 9937
 • sakkunnig Hanna Nummelin-Niemi, p. 040 830 9073

Socialtjänster för vuxna och familjer

 • Tjänster för nya klienter, Teemu Liimatta, chef för socialarbetet, tfn 040 554 5563
 • Kompletterande utkomststöd, Assi Sihvonen, chef för socialarbetet, tfn 050 303 0458
 • Planmässigt socialarbete för vuxna och familjer, Minna Ryhänen, chef, tfn 040 518 3488
 • Boendeservice, Pia Heiskari, vik. chef, tfn. 040 198 4578
 • Medlingsverksamhet: Tiina Snellman, chef för medlingsverksamheten, tfn 0400 687501

Barnskyddet

 • Öppenvårdstjänster i Västra Vanda, Johanna Hankomäki, chef för socialarbetet, tfn 040 755 6037
 • Öppenvårdstjänster i Östra Vanda, Juha Ikonen, tf. chef för socialarbetet, tfn 040 8289 545
 • Outi Jokinen, tf. chef för stödenheten, tfn 050 303 5193
 • Anna Klingenberg-Peltola, chef för socialarbetet inom vård utom hemmet, tfn 040 764 3465
 • Teemu Tuominen, chef för Grans familjerehabiliteringscenter, tfn 040 744 2256
 • Tommi Hiltunen, chef för enheten för mottagningsverksamhet, tfn 040 070 3918
 • Lauri Karjalainen, chef för rehabiliterande vård utom hemmet, tfn 040 070 393

Psykosociala tjänster

 • Marjo van Dijken, chef för familjerådgivningsverksamheten, tfn 050 303 6807
 • Tove Ruokoja, tf. direktör för social- och krisjouren, tfn 040 569 6090
 • Jaana Kivistö, chef för psykosociala tjänster för unga, tfn 040 522 6233
 • Harri Myllyniemi, chef för skolornas socialarbete, tfn 043 824 9809
 • Anne Lukkarila, chef för psykologtjänster, tfn 050 314 6274
 • Sari Korpirinne, sjukvård, överläkare, tfn 050 303 6457
 • Miia Kokko-Pekkola, chef för familjerättsliga ärenden, tfn 050 303 5507

Missbrukarservice

 • Monika Eklund, tf. direktör för A-klinikarbetet tfn 040 596 2920
 • Hanna Ahokas, tfn 040 716 5140

Invandrarservice

 • Kirsi Harju, chef för socialarbetet , tfn 09 839 21029
 • Sanna Kohvakka, chef för socialarbetet, tfn 040 518 3488

Hälsovårdstjänster

Direktör för hälsovårdsservicen Piia Vuorela, tfn 09 839 22564
Sekreterare för direktören för hälsovårdsservicen Anne Salminen, tfn 09 839 22564

Hälsovårdsservicens chefer och överläkare

 • Västra Vandas mottagningsverksamhet: hälsoservicechef Ritva Tauriainen tfn 043 825 0518, Jönsasvägen 4, 01600 Vanda
 • Norra Vandas mottagningsverksamhet: hälsoservicechef Eila Koivunen tfn 050 304 4721, Vårdträdsgränden 15, 01360 Vanda
 • Mellersta Vandas mottagningsverksamhet: hälsoservicechef Pertti Sopanen, tfn 050 304 4830, Konvaljvägen 11D, 01300 Vanda
 • Rehabiliteringsverksamhet: servicechef tf. Pinja Reikko , tfn. 040 675 8207 , adress: Jönsasvägen 4, 01600 Vanda
 • Förebyggande hälsovård: servicechef Piia Niemi-Mustonen, tfn 050 312 1774
 • Missbrukar- och mentalvårdstjänster: servicechef Hanna Ahokas, tfn 040 716 5140

Utvecklingsuppgifter, specialsakkunnig Ritva Paavonheimo, tfn 040 040 0637
Planerare Leena Kurki-Kangas, tfn 040 6704 396
Sakkunnig Heidi Nurmi-Ahola, tfn.040 528 1652

Hälsostationernas hälsoservicechefer

 • Myrbacka och Mårtensdal hälsostationer: Ritva Tauriainen tfn 043 825 0518
 • Korso och Björkby Hälsostationer: Eila Koivunen, tfn 050 304 4721
 • Dickursby och Västerkulla Hälsostationer: Pertti Sopanen, tfn 050 304 4830

Avdelningsskötarna i mottagningsverksamheten

 • Virve Ristolainen, Korso hälsostation, tfn 050 312 2085
 • Mia Björkman, Västerkulla och Håkansböle hälsostation, tfn 040 865 8032
 • Eija Väänänen, Myrbacka hälsostation, tfn 050 312 2091
 • Kirsi Rytkönen, Björkby hälsostation, tfn 050 312 1871
 • Päivi Lindqvist, Dickursby hälsostation, tfn 040 701 3918
 • Jaana Malinen, Mårtensdals hälsostation, tfn 040 097 3822

Mödra- och barnrådgivningar

 • Västra (Myrbacka, Hasselbacken, Mårtensdal, Kannisto), tf. avdelningsskötare Leena Vatanen, tfn 050 312 1740
 • Mellersta (Herrgårdsforsen, Dickursby, Björkby), tf. avdelningsskötare Nina Hyrske, tfn 040 539 6131
 • Östra (Korso, Alkärr, Mikkola, Håkansböle, Nissas, Råby), avdelningsskötare Päivi Jaamala, tfn 040 527 4399

Skol- och studerandehälsovårdens verksamhetsenheter

 • Östra och västra skolhälsovården, avdelningsskötare Kirsti Linnoinen, tfn 050 3124540
 • Mellersta skolhälsovården, avdelningsskötare Jaana Karvonen-Lemmetty, tfn 040 8368 386

Missbrukar- och mentalvårdstjänster

 • Mentalvårds- och missbrukartjänster på basnivå, Ainomaija Heiska Johansson, chef för verksamhetsenheten, tfn 040 5272162
 • Missbrukarvårdens rehabiliterande öppenvårdstjänster, Monika Eklund, chef för verksamhetsenheten, tfn 040 596 2920
 • Narkomanvårdstjänster, Arja Kanerva, chef för verksamhetsenheten, tfn 040 8676302
 • Avvänjningsvårdstjänster, Sanna Sievers, chef för verksamhetsenheten, tfn 040 7311 234

Äldre- och handikappservicen

Direktör för äldre- och handikappservicen, Minna Lahnalampi-Lahtinen, tfn 050 312 1815
Sekreterare för direktören för äldre- och handikappservicen, Merja Peltonen p. 040 358 7395

Servicecheferna för äldre- och handikappservicen

 • Vanda sjukhus, servicechef Pia Rantamäki, p. 040 353 4602 PB 2603, 01030 Vanda stad
 • Stöd för boende i hemmet (klienthandledning, hemvård, dagverksamhet för äldre, arbets- och dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning, servicechef Aila Halonen, p. 050 314 5629, PB 4709, 01030 Vanda stad
 • Specialboende, servicechef Jesse Leino, p. 043 825 9155, PB 4712, 01030 Vanda stad

Förvaltnings- och ekonomiuppgifter

 • Förvaltningsöverskötare Lea Laakso, tfn 040 353 4342
 • Specialsakkunnig Marja Uusitalo, tfn 0400 455 529
 • Specialsakkunnig Saija Toura, tfn 040 157 7798
 • Planerare Sakari Pääkkö, tfn 050 312 1781

Resurscentret

 • Lea Laakso, förvaltningsöverskötare, tfn 040 353 4342
 • Maaret Hilden-Rantala, chef för resurscentret, tfn 040 848 7365
 • Hemvårdens personalgrupp (pool): Terhi Ahonen, chef för verksamhetsenheten, tfn 0406615325
 • Arbetsfördelningen, servicehusens personalgrupp: Pauliina Väätäinen, chef för verksamhetsenheten, tfn 0438258876
 • Personalgruppen inom serviceboende med heldygnsomsorg: Sanna Mikkola, chef för verksamhetsenheten, tfn 0406429395
 • Sjukhusets personalgrupp: Noora Laurikainen, chef för verksamhetsenheten, tfn 0405388266

Vanda sjukhus

Besöksadress: Katrinesjukhuset, Katrinegränden 4, 01760 Vanda
Postadress: PB 2603, 01030 Vanda stad
Telefonväxel: 09 839 331 vardagar kl. 8–16

 • Vanda sjukhus, servicechef Johanna Sinkkonen, tfn 040 353 4602
 • Ledande överläkare Annariina Jyvälahti, tfn 043 825 1903
 • Förvaltningssekreterare Taina Nikko, tfn 040 756 9009
 • Överskötare Tarja Mietola-Koivisto, (Katrinesjukhusets rehabiliteringsavdelningar, terapienheten) tfn 040 144 0325
 • Överskötare Maritta Korkiamäki (geriatriska akutenheten, poliklinikverksamhet och stödtjänster) tfn 040 763 9166
 • Avdelningsskötarna vid Katrinesjukhuset nås bäst via telefonväxeln, tfn 09 839 331
  • Avdelning 1: Geriatrisk undersökning och rehabilitering, avdelningsskötare Tarja Blomvall tfn 050 312 2129
  • Avdelning 2: Ortopedisk rehabilitering och vård, avdelningsskötare Sari Wikström tfn 050 312 2067
  • Avdelning 3: Neurologisk rehabilitering och vård, avdelningsskötare Sari Wikström tfn 050 312 2067
  • Avdelning 4: Såravdelning och sårpoliklinik, avdelningsskötare Katja Hamunen tfn 050 312 2128
  • Avdelning 5: Palliativ vård, avdelningsskötare Essi Virkki tfn 050 312 2127
  • Avdelning 6: Vård av infektionspatienter, avdelningsskötare Maija Rantala tfn 050 312 1991
  • Avdelning 7: Vård av konfusionspatienter, avdelningsskötare Marjatta Sarkkinen tfn 050 312 1990
  • Terapienheten: avdelningsskötare Essi Virkki tfn 050 312 2127
  • Dagsjukhuset, geriatrisk mottagning (Gerva), poliklinik för personer med utvecklingsstörning: avdelningsskötare Elina Wuorivirta tfn 050 312 1989
 • Geriatriska akutenheten vid Pejas sjukhus (Sjukhusgatan 1 L, 01400 Vanda)
  • AKOS1 och dagsjukhuset tf. avdelningsskötare Virve Kokko tfn 040 1851923
  • AKOS2 avdelningsskötare Katariina Stenman, tfn 050 3181 568

Handikappservicen

 • Chef för klienthandledningen för personer med funktionsnedsättning Anne Kvist, tfn 043 827 2533
 • Ledande socialarbetare för klienthandledningen Leila Saarela, tfn 050 303 6202
 • Klienthandledningschef Anne Aaltio, tfn 043 825 6432 Postadress: PB 4709, 01030 Vanda stad
 • Chef för arbets- och dagverksamheten Tiina Lauhde, tfn 050 312 1748

Klienthandledningen

Seniorrådgivning, servicehandledning, gerontologiskt socialarbete, stöd för närståendevård, stöd för minnesfamiljer, personlig assistans, service som stöder rörligheten, handikapprådgivning, tjänster för personer med funktionsnedsättning och utvecklingsstörning som bor hemma
 • Klienthandledningschef Anne Aaltio, tfn 043 825 6432 Postadress: PB 4709, 01030 Vanda stad
 • Chef för klienthandledningsenheten i östra Vanda Susanne Laine, tfn 040 866 9810
 • Chef för klienthandledningsenheten i västra Vanda Sirkku Salminen, tfn 043 825 6376
 • Ledande socialarbetare Anneli Ojala, tfn 040 508 7517
 • Chef för klienthandledningen för personer med funktionsnedsättning Anne Kvist, tfn 043 827 2533
 • Ledande socialarbetare Leila Saarela, tfn 050 303 6202
Seniorrådgivningen tfn 09 8392 4202
mån.–fre. kl. 9–15
Handikapprådgivningen tfn 8392 4682
mån.–fre. kl. 9–15

Servicehusen

Chef för servicehusen Aila Halonen, tfn 050 314 5640, Simonsvägen 5, 01300 Vanda
 • Hasselbackens servicehus, tf. Anne Syrjä, tfn 040 749 2582
 • Grupphemmet Kastanja, Kati Salo, tfn 050 3122014
 • Skallgrändens servicehus, Merja Koskinen, tfn 050 3105472
 • Hästbrinkens servicehus, Marja Allonen, tfn 040 5274412
 • Björkby servicehus, Martina Karawatski-Salmi, tfn 050 302 4145
 • Tjädervägens servicehus, Martina Karawatski-Salmi, tfn 050 302 4145
 • Servicehuset Getpors, Marja Allonen, tfn 040 5274412
 • Getpors gruppboende för utskrivningspatienter, Ulla Seppänen, tfn 040 8290280

Hemvården

Chef för hemvården, Mia Jalonen-Tuovila, tfn 040 563 8657, PB 4709, 01030 Vanda stad

 • Myrbacka, hemvårdsteam 1, kontakttelefon 040 829 0221
  Chef Mervi Lähde, tfn 040 865 4420
 • Myrbacka, hemvårdsteam 2, kontakttelefon 050 318 1608
  Chef Tarja Laine, tfn 040 579 1432
 • Mårtensdal, hemvården, kontakttelefon 040 077 3215
  Chef Sari Juvanen, tfn 050 304 5446
 • Dickursby hemvårdsteam 4, kontakttelefon 040 700 5682
  Chef Laura Nieminen, tfn 040 070 3841
 • Dickursby hemvårdsteam 5, kontakttelefon 040 700 5680
  Chef Eija Honkanen, tfn 040 534 6951
 • Korso, hemvården, kontakttelefon 040 761 8116
  Chef Raisa Laurila, tfn 040 861 8892
 • Björkby, hemvården, kontakttelefon 040 709 3028
  Chef Mirja El Mankari, tfn 040 725 0434
 • Håkansböle, hemvården, kontakttelefon 040 505 3307
  Chef Päivi Kallio, tfn 040 593 5425
 • Den akuta bedömnings- och hemrehabiliteringsenheten AAKU, tfn 040 849 3444
  Chef Tuija Vilkko, tfn 043 825 2155

Specialboende

Cheferna för boendeservicen
 • Kvalitetskontrollarbete och servicehusverksamhet inom specialboendet Aila Halonen, tfn 050 314 5640
 • Myrbacka äldrecenter Anne Heikkala, tfn 050 314 5102
 • Köptjänster för boende för äldre Tuomas Huilla, tfn 043 825 9155
 • Korso och Simonsböle äldrecenter, Malmängens boende- och verksamhetscentral, Myrbacka rehabiliterings- och bedömningsenhet, tf. Pirjo Randelin, tfn 040 579 5780
 • Boende för personer med funktionsnedsättning, verksamhet i egen regi och köpt verksamhet, familjevård Laura-Kaisa Repo, tfn 050 312

Munhälsovården

Adress: Backasgränden 5, 2:a vån., 01510 Vanda, e-postadresserna har formen: fornamn.efternamn@vantaa.fi

 • Direktör för munhälsovården Helena Salusjärvi-Juopperi, tfn 040 716 4822
 • Utvecklingschef Anu Ramberg, tfn 050 312 2069
 • Överskötare Maria Broms, tfn 040 757 0855

Övertandläkare

 • Kerttu Hartikainen, mellersta Vanda, tfn 040 620 7373
 • Maria Hartikainen, västra Vanda, tfn 050 312 2054
 • Hanna Karjalainen, norra Vanda, tfn 050 304 2934

Ekonomi- och förvaltningsservicen

Teemu Paavola, ekonomi- och förvaltningsdirektör, tfn 09 8392 4290

Marika Virtala, ekonomi- och förvaltningsdirektörens sekreterare, tfn 09 8392 1049

Serviceenheternas chefer vid ekonomi- och förvaltningsservicen

 • Hanna Heinikainen, ekonomichef, tfn 050 312 2109
 • Riikka Lindroos, förvaltningschef, tfn 040 182 9424
 • Katja Taattola, utvecklingschef, tfn 043 825 9558
 • Marjo-Riitta Valkonen, chef för digitala tjänster, tfn 043 826 9293

Projektbyrån för Vanda och Kervo

 • Marja Veikkolainen, chef för projektbyrån, tfn 040 593 9201
 • Kimi Korvanen, projektchef för kunskapsledning, tfn 040 575 0788
 • Pia Heiskari, projektchef för SSV-styrning, tfn 040 546 3095
 • Marianne Juosila, projektchef, tfn 050 368 4939
 • Risto Tenhunen, projektchef för ICT, tfn 040 185 4416

Vid social- och hälsovårdens ekonomi- och förvaltningsservice i Vanda stad arbetar sammanlagt omkring hundra sakkunniga och tjänstemän. Projektbyrån, som stöder beredningen av Vandas och Kervos välfärdsområde och samordnar olika projekt, fungerar under åren 2020–2022 som en del av ekonomi- och förvaltningsservicen.

Nyheter

Twitter