Kommunikation

Till stadens informationsenhets uppgifter hör extern och intern information, marknadsföring samt produktion av broschyrer och publikationer.

Informationsenheten sköter relationerna till pressen och andra intressegrupper.

På informationsenhetens ansvar ligger också utvecklingen och verkställandet av stadens webbplats samt att vara redaktör för invånartidningen.

Bekanta dig med invånartidningen

Den fem gånger i året utkommande invånartidningen, kan läsas också på nätet. Tidningen har en svensk resumé.

Vantaa-kanavan logo

Vandakanalen

Vandakanalen är en videoservice, som sänder stadsfullmäktiges möten, presenterar förnyelser, evenemang och berättelser från Vanda.

Bilder från materialbanken

I materialbanken finns bilder och grafiskt material för media. Begär användarkod med blanketten.

Nyheter

Twitter