Stadsdirektörens verksamhetsområde

Stadsdirektörens verksamhetsområde bereder och verkställer ärenden som hör till stadsfullmäktige och stadsstyrelsen samt handleder och bistår stadens övriga verksamhetsorgan. Stadsdirektörens verksamhetsområde svarar centraliserat för planering och för att stadens verksamhet uppvisar resultat

Ytterligare information på dessa sidor om de resultatområden/resultatenheter inom stadsdirektörens verksamhetsområde som betjänar beslutsfattandet.

Nyheter

Twitter