Ekonomi- och förvaltningsservice

Ekonomi- och förvaltningsservicen har i uppgift att under ledning av ekonomi- och förvaltningsdirektören centraliserat svara för uppgifter som gäller verksamhetsområdets ekonomi, förvaltning och utveckling på verksamhetsområdesnivå och den kommunala parkeringsövervakningen, samt att erbjuda stödtjänster till verksamhetsområdets övriga resultatområden.

Nyheter

Twitter