Fastighetscentralen

Fastighetscentralen ansvarar i enlighet med stadens strategiska mål för utveckling och anskaffning av stadens lokaler tillsammans med kundernas verksamhetsområden, stadsplaneringen och ekonomiplaneringen. I lokalprojekten ligger fokus på lokaleffektivitet, energieffektivitet och kostnadseffektivitet.

I fråga om lokalprojekt är fastighetscentralen en partner som besitter sakkunskap och visioner. Målet är att samla, förstå och tolka sina kunders, dvs. verksamhetsområdenas behov på kort och lång sikt och på basis av det lägga fram sin uppfattning om utvecklingsbehov och lokallösningar. Enheten för projektförberedelser samt byggnadsenheten ansvarar för investeringsprojekten för ny- och ombyggnation medan lokalitetsförvaltningen svarar för projekt som hänför sig till fastigheternas årliga reparationer.

Fastighetscentralen ansvarar för sakkännedomen om fastighets- och byggsektorn på stadsnivå. Tjänsterna omfattar expertis inom energi, inomhusluft, sanitetsservice och kök samt kostnadsberäkning, arkitektur, konstruktions- och husteknik.

Nyheter

Twitter