Två studenter

Huvudstadsregionen återvänder till närundervisning

Under sitt möte 20.4.2021 linjerade huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona upp om behärskat återvändande till närundervisning samt om öppnande av möjligheter för hobbyverksamhet inomhus för 20-åringar och yngre.

onsdag 21.4.2021
Bild med Vanda-logo och text Aktuell information om coronaviruset

Stadens coronainformation samlat på ett och samma ställe

Aktuell information om coronaviruset samt information om hur viruset påverkar stadens tjänster finns samlat på sidan vanda.fi/coronaviruset.

torsdag 17.9.2020

Det tvååriga förskoleförsöket

Av Vandas svenskspråkiga daghem deltar Dickursby daghem i det nationella försöket. Försöket inleds i augusti 2021.

fredag 16.4.2021

Invånarna i Nyland kan själva boka en tid till provtagningen via Coronaguiden.

fredag 8.1.2021

Vandas coronavaccineringar

Coronavaccination åldersgruppen har utvidgats att gälla 50–54-åringar.


torsdag 22.4.2021
Illustrationsbild med personer som spelar tillsammans

Start i april för årets medborgarbudet

Medborgarbudget innebär att invånarna får var med i utvecklingen av sitt bostadsområde.

onsdag 7.4.2021

InfoFinland.fi

Pålitlig information på 12 språk om flytten till Vanda, arbete, studier, boende, utbildning, hälsa, familj, problematiska situationer och fritid.

måndag 10.2.2020
Ljusröda rosor och skog i bakgrunden

Vandarosen är Svenska kommitténs nya pris

Det nya priset Vandarosen kommer att utdelas för första gången på Vandadagen den 15.5.2021 till den eller dem som jobbar för svenskan i Vanda.

onsdag 24.2.2021

Nyheter

evenemaX - VandaRSS