För daghem och skolor

Vanda stadsbibliotek erbjuder olika sätt att söka och strukturera information som en del av inlärningsprocessen, både under handledning och på egen hand. Syftet är att göra biblioteket till en bekant inlärningsmiljö för alla och sporra till att utveckla multilitteraciteten hos var och en genom olika upplevelseinriktade metoder.

Biblioteket erbjuder skolan material, redskap, yrkeskunnig personal och en lärgemenskap, där olika frågor kan utforskas som övergripande helheter genom metoder inriktade på lärande.

Biblioteket stödjer skolan när det gäller att lära mediekompetens och multilitteracitet. För barn under skolåldern ordnas sagostunder, undervisning i hur man använder biblioteket och mediefostran.

Biblioteket vill sporra till läsning, bl.a. genom Helmet-läsdiplom och materialtips.

Lisbet Muurinen

specialbibliotekarie

tel. 050 302 8673

lisbet.muurinen@vantaa.fi

Charlotta Panzera

specialbiblioteksfunktionär

tel. 040 183 7093

charlotta.panzera@vantaa.fi

Nyheter

Twitter