Öppettider och kontaktinformation

I Vanda betjänas du av 10 bibliotek, av vilka två även har självbetjäningsbibliotek. Dessutom kör två biblioteksbussar till skolor, daghem och områden som inte har något eget bibliotek. De över 60 HelMet-biblioteken som finns i huvudstadsregionen står också till ditt förfogande.

Bibliotekets webbtjänster hittar du på adressen helmet.fi/sv-fi. Du kan också ladda ner Pocketbibban-appen (Taskukirjasto). Appen är avgiftsfri och du kan ladda ner den på telefoner med Windows 8.1 och i apparater med Android och iOS.

Bibliotek

Öppettider och kontaktinformation hittar du på Helmet.fi.

Bokbussarna

Haave och Tarina stannar på närmare 100 olika hållplatser.

Tidtabellerna hittar du på Helmet.fi

Meröppna bibliotek

Ett meröppet bibliotek har ett system som gör att besökarna kan använda biblioteket på egen hand. Därför kan biblioteket användas också utanför de egentliga öppettiderna. Du behöver bara ditt bibliotekskort och en PIN-kod.

Förvaltning och organisation

Lummetie 4 (3. vån.), 01300 Vantaa

E-post: fornamn.efternamn(at)vantaa.fi

Direktör för biblioteksservicen Mikko Vainio

tel. 040 776 2495

Utvecklingschef Ritva Nyberg

tel. 040 062 9536

Ledande informatiker Anna-Mari Rantala

inköps- och katalogiseringsbyrån

tel. 050 302 8605

Servicechef Heli Ronkainen

tel. 050 302 8661

Partnerskapschef Katariina Ervasti

tel. 050 314 6258

Informatör Minna Saastamoinen

tel. 050 312 1669

Förvaltningssekreterare Hannele Nygård

tel. 050 302 8599

Byråsekreterare Elina Laakso

tel. 043 826 7037

Byråfunktionär Nina Suoniemi

tel. 050 302 8149

Biblioteken på kartan

Nyheter

Twitter