Vill du samarbeta med biblioteket?

Vanda stadsbibliotek söker olika samarbetspartner för att utveckla sina tjänster. Det stora antalet kunder vid biblioteken möjliggör ett fruktbart samarbete med bl.a. företag och olika organisationer. Samarbetet kan vara småskaligt, som t.ex. ett enskilt evenemang, eller utgöras av produktutveckling på lång sikt.

Närmare information:

Partnerskapschef Katariina Ervasti, tel. 050 314 6258, fornamn.efternamn@vantaa.fi

Nyheter

Twitter