Vanda musikinstitut – VMI

Kom och lär dig musik till ett av de största musikinstituten i Finland. I Vanda musikinstitut (VMI) får nära på 2000 elever undervisning i musik och sång av vår professionella lärarkår.

Undervisningsutbudet är mångsidigt och du får en bra start på professionalism och livslånga aktiviteter. De yngsta i familjen kan börja i musiklekskola, barn i skolåldern och ungdomar kan börja i grundutbildningen och vuxna på den öppna avdelningen.

Vanda Musikinstitut är en kommunal läroanstalt, som drivs av Vanda stad. Institutet får lagstadgat statligt bidrag. Det finns 20 undervisningsställen i hela staden.

Nyheter

Twitter